Στιγμιότυπα από το καρναβάλι 2018 στον Αγιο Νικόλαο…

Πηγή: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου “Η Βουρβουρού”