Μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς των πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών φέρνει η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Η δικαστική απόφαση αναφέρει πως η πιλοτή αποτελεί κοινόχρηστο χώρο που είναι εκμεταλλεύσιμος μόνο από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων (και κατόπιν συμφωνίας) και απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από τρίτους.

Συνεπώς το παρκάρισμα από όσους δεν είναι ιδιοκτήτες απαγορεύεται και η μέχρι τώρα γνωστή πρακτική ενοικίασης ή πώλησης καταργείται. Η απόφαση προβλέπει και αυστηρές ποινές καθώς σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μη ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος έχει αποκτήσει θέση πάρκινγκ με συμβολαιογραφική πράξη, αφήνει το αυτοκίνητό του στους χώρους της πιλοτής, τότε απειλείται με χρηματικό πρόστιμο και κράτηση.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία του Τύπου» αναφέρει πως το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας υποχρεώνει τρεις ιδιώτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις θέσεις στάθμευσης σε πιλοτή πολυκατοικίας στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου διαμένει η ιδιώτης που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, να σταματήσουν να παρκάρουν τα οχήματά τους εκεί.

Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, ενώ σε αυτήν υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραχωρηθεί εγκύρως η αποκλειστική χρήση στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής, εφόσον η ίδια η προσφεύγουσα, αν και κάτοχος διαμερίσματος, στερείται χώρου για να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Μάλιστα, το δικαστήριο απειλεί τους τρεις εκ των τεσσάρων κατόχων θέσεων στάθμευσης (σε βάρος των οποίων στρεφόταν η αγωγή) με χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός για κάθε παράβαση της απόφασης. Πώς και γιατί φτάσαμε στην απόφαση αυτή Δυσαρεστημένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος και αποθήκης σε πολυκατοικία στο Παλαιό Ψυχικό, προσέφυγε στην δικαιοσύνη.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι με προγενέστερη δικαστική απόφαση είχε κριθεί ότι «οι θέσεις στάθμευσης της πιλοτής αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, διότι ο χώρος της πιλοτής ή ανοικτά τμήματα του χώρου αυτού δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο διαιρεμένης ιδιοκτησίας και, συνεπώς, οι χώροι της πιλοτής ανήκουν στα κοινόκτητα μέρη της οικοδομής». Επικαλέστηκε επίσης ότι στην προκειμένη περίπτωση οι συμβολαιογραφικές πράξεις δεν μπορούν να ισχύσουν όσον αφορά την αποκλειστική χρήση των επίδικων θέσεων στάθμευσης στους εναγόμενους, διότι δεν έχουν στην κυριότητά τους άλλη οριζόντια ιδιοκτησία, διαμέρισμα ή αποθήκη για να έχουν δικαίωμα χρήσης στις κοινόκτητες θέσεις. Οσον αφορά στο τέταρτο άτομο, σε βάρος του οποίου στρεφόταν η αγωγή, είχε στην κυριότητά του μόνο την αποθήκη του υπογείου, που αποτελεί βοηθητικό χώρο.

Όπως τόνιζε η ιδιοκτήτρια, ούτε σε αυτήν την περίπτωση μπορούσε να παραχωρηθεί εγκύρως η αποκλειστική χρήση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής, εφόσον η ίδια, αν και ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, δεν διέθετε θέση στάθμευσης. Με αυτό το σκεπτικό, προηγούμενο δικαστήριο είχε ακυρώσει αμετάκλητα τα συμβόλαια μεταβίβασης των θέσεων στάθμευσης στους τρεις πρώτους εναγόμενους.

Με την προσφυγή της στη Δικαιοσύνη, η ιδιοκτήτρια ζητούσε τόσο την επιβολή προστίμου όσο και την προσωπική κράτηση των τριών κατόχων των θέσεων στάθμευσης.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε ότι από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες και μαρτυρικές καταθέσεις, καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω ιδιοκτήτες κάνουν χρήση των θέσεων στάθμευσης, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει κριθεί αμετακλήτως ότι τα συμβόλαια κυριότητάς τους είναι άκυρα.

Με την εύρεση μιας σταθερής θέσης στάθμευσης σε μεγάλες πόλεις και κυρίως στην Αθήνα, να αποτελεί τεράστιο ζητούμενο για πολλούς κατοίκους η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται ορόσημο. Όσοι προχώρησαν στην αγορά μίας θέσης στάθμευσης ακόμα και σε πολυκατοικίες στις οποίες δεν βρίσκεται η κατοικία τους, μάλλον θα χρειαστεί να ψαχτούν.

Όπως αποφαίνεται το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας στην απόφαση υπ’ αριθμόν 255/2018, αυτή η διαδικασία είναι μη νόμιμη και οι συμβολαιογραφικές πράξεις θα ακυρωθούν από τα δικαστήρια σε περίπτωση προσφυγής.

Τι ισχύει για τις θέσεις πάρκινγκ στις πιλοτές και τα υπόγεια γκαράζ των πολυκατοικιών; Νομικοί κύκλοι διευκρινίζουν στην εφημερίδα πως σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των θέσεων στάθμευσης, έχει κριθεί και παγίως γίνεται δεκτό ότι εφόσον βρίσκονται στο ισόγειο (περίκλειστες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων) είτε στο υπόγειο, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαιρεμένης ιδιοκτησίας και άρα δεν είναι κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής.

Επίσης, ως προς τις στεγασμένες απλώς θέσεις στάθμευσης (π.χ. θέσεις με διαγραμμίσεις στο υπόγειο της πολυκατοικίας), αυτές μπορούν να αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Παγίως, ωστόσο, δέχεται η νομολογία ότι τα ανοικτά τμήματα της πυλωτής και οι ανοικτές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην πυλωτή της οικοδομής δεν μπορούν αποτελέσουν αντικείμενο διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

Επομένως, όπως και στην υπόθεση που παρουσιάζει η συμφωνία των οροφοκτητών για κατάργηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της πιλοτής και η μεταβίβαση του χώρου αυτής σε τρίτους κατά διαιρεμένες ιδιοκτησίες, είναι άκυρη. Ο χώρος αυτός, ωστόσο, νομολογιακά έχει κριθεί ότι μπορεί να παραχωρηθεί σε έναν συνιδιοκτήτη για αποκλειστική χρήση μίας θέσης στάθμευσης.

Πηγή: Ελευθερία του Τύπου/ etypou.gr/lifo.gr