Για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις στην ‘Αθυτο μίλησαν στην «Χαλκιδική Πολιτική» ο Πρ. Τοπικής Αθύτου κ.Λεωνίδας Παπαβασιλειου, ο κ. Κυπαρισσης Μπαλαρουτσος Πρ.Π.Σ. Αθύτου η κ.Ελένη Αθανασιάδου και ο Χαλκιάς Απόστολος Μέλος Κατασκευαστικής Ομάδας Καρναβαλιού…

Πηγή: φωτογραφίας Fb