Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού σχολείου στη Τρίγλια της Βιθυνίας.
Το σχολείο της Τρίγλιας άρχισε να κατασκευάζεται το 1908 με πρωτοβουλία του Τριγλιανού Αγίου του Αγίου Χρυσόστομου Μητροπολίτη Σμύρνης. Ο ίδιος εγκαινίασε το θαυμάσιο αυτό σχολείο την 1η Σεπτεμβρίου 1913.

Το σχολείο αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ποιότητας ζωής των Τριγλιανών στη Βιθυνία όπως επίσης και της σπουδαιότητας που είχε η Παιδεία στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών.