Πρωτοπόρο το Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας καινοτομεί συμμετέχοντας και μάλιστα ως «Leader- Συντονιστής Εταίρος» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση ΚΑ2/”Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών” με τίτλο… “CASTLES: Culture, Art, Story, Tales, Loveand, Equality in European Inclusive Schools”.


Η δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος αναπτύσσεται με «Leader- Συντονιστή Εταίρο» την Ελλάδα και φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας με συμμετέχουσες χώρες την Πολωνία, την Ιταλία και την Λετονία και φορείς υλοποιήσεις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

                       

Για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση ΚΑ2/”Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών” με τίτλο… “CASTLES: Culture, Art, Story, Tales, Loveand, Equality in European Inclusive Schools”… που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων της ανάπτυξης της απασχολησιμότητας όπως επίσης και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης μας μίλησε στην “Χαλκιδική Πολιτική” η κ. Νικήτα Παναγιώτα, δασκάλα, υπεύθυνη και συντονίστρια του προγράμματος …

                           

Δια μέσω της σύμπραξης του προγράμματος αυτού εκπαιδευτικοί και μετέχοντες μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας , αλλά και των άλλων χωρών, ενισχύουν την πολιτισμική τους συνείδηση καθώς επίσης και την έκφραση στις κοινωνικές τους δεξιότητες και στις ικανότητες συμπεριφοράς τους ως πολιτών της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Κόσμου.

                         

Κυρία Νικήτα πως θα εξελιχτεί και τι σημαίνει για το Δημοτικό Σχολείο της Ορμύλιας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, Δράση ΚΑ2 “Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών”?
…Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν 14 εκπαιδευτικοί του σχολείου, ανάμεσά τους και κάποιες ειδικότητες. Τα ονόματά τους είναι:
Νικήτα Παναγιώτα, δασκάλα, υπεύθυνη του προγράμματος και συντονίστρια
Σταμούλης Ηλίας, Διευθυντής
Λαμπρόπουλος Ευάγγελος, υποδιευθυντής
Καρπέτης Δημήτριος, δάσκαλος
ΖαφειρίουΓαρύφαλλος, δάσκαλος
Σαμαρά Αναστασία, δασκάλα
Κάλφας Αστέριος, δάσκαλος
ΣτεργιούδηΖωγράφω, δασκάλα
Λιναρδή Στέλλα, μουσικός
Μουστακίδης-Καραπατσιάς Παναγιώτης, μουσικός
Ταντής Αθανάσιος, ειδικής αγωγής
Θεοχαροπούλου Βασιλική, ειδικής αγωγής
Κασσανδρινού Μαρία, φυσικής αγωγής
Γκογκόσης Ιωάννης, Πληροφορικής
Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει στο σχολείο δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικά με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο με μόνιμα οφέλη για τον διευθυντή του σχολείου, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. Η χρηματοδότηση διατίθεται με τη μορφή επιχορήγησης για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που προωθούν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του σχολείου σας.
Ακόμα τα οφέλη του προγράμματος συγκεντρώνονται σε πέντε κυρίως σημεία:
■ Βελτίωση διδασκαλίας και μάθησης
■ Διεύρυνση του ορίζοντα των μαθητών
■ Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
■ Βελτίωση του προφίλ του σχολείου
■Σύνδεση με ενδιαφερόμενα μέρη

Κυρία Νικήτα Παναγιώτα, ως δασκάλα, υπεύθυνη του προγράμματος και συντονίστρια για το Πρόγραμμα σε τι στοχεύει γενικότερα και τι προσφέρει στους μικρούς μαθητές αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου…?

Ένα σχέδιο Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε προσωπικό και μαθητές να συνεργασθούν με σχολεία-εταίρους. Μέσα από κοινές δραστηριότητες με συνομήλικούς τους από άλλες χώρες, οι μαθητές μπορούν να κάνουν τη δική τους υπέρβαση, να προχωρήσουν πέρα από το βιβλίο των ασκήσεων και να εξερευνήσουν πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες άμεσα και γρήγορα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές αναπτύσσουν διαπολιτισμική κατανόηση και κερδίζουν νέες προοπτικές μέσα από τη δική τους μάθηση.

Οι μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεργασθούν online μέσω των δραστηριοτήτων eTwinning (ηλεκτρονική αδελφοποίηση), που παρέχουν πραγματικό ακροατήριο για τις εργασίες τους, αλλά και ευκαιρίες προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας), καθώς και τις γλωσσικές και διαπροσωπικές τους δεξιότητες.

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αποκτά γνώσεις ως προς τις νέες μεθόδους και εργαλεία μάθησης και διδασκαλίας και ανακαλύπτει διάφορες πρακτικές που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και αφορούν τη μάθηση και διδασκαλία. Συχνά, οι δραστηριότητες του Erasmus+ δρουν ως καταλύτης για τις αλλαγές – τόσο για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα όσο και για το ίδιο το σχολείο.

Για πόσο χρόνο θα δουλεύει το Δημοτικό Σχολείο της Ορμύλιας στο πρόγραμμα…. τι σημαίνει και πως το βιώνουν στην καθημερινότητα τους το “CASTLES: Culture, Art, Story, Tales, Love andEquality in European InclusiveSchools” οι μικροί μαθητές ?
Το πρόγραμμα ξεκίνησε από 01/09/2017 και θα λήξει στις 31/08/2019.
Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν κάθε μήνα ,πάνω σε προαποφασισμένες δραστηριότητες όπως ορίστηκαν στην κατάθεση της αίτησης του προγράμματος. Οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο να προσφέρουν γνώσεις, πληροφορίες, εμπειρίες με διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο, να δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών του ίδιου τμήματος, όλου του σχολείου αλλά και μαθητών από σχολεία άλλων χωρών, τονώνοντας την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους, αναδεικνύοντας τα ταλέντα τους, παρέχοντας κίνητρα για να αγαπήσουν το σχολείο και τη μάθηση.

Ποιες είναι οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ και πως αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών, στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης?

Στρατηγικές Συμπράξεις (Βασική Δράση 2) Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών: δίδεται η δυνατότητα σε σχολεία να συνεργασθούν με άλλα σχολεία και οργανισμούς με στόχο τη βελτίωση των προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης αλλά και της ποιότητας και της συνάφειας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι Στρατηγικές Συμπράξεις αποτελούν μέρος της Βασικής Δράσης 2, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας με στόχο την καινοτομία στην εκπαίδευση.

                            

Το Σχολείο της Ορμύλιας αποτελεί ένα από τα 7 Δημοτικά Σχολεία τα οποία είναι συντονιστικά στην Ελλάδα, ποιες είναι οι υπόλοιπες χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα?

Οι υπόλοιπες χώρες είναι η Ιταλία, η Πολωνία και η Λετονία.

Από πού χρηματοδοτείται το πρόγραμμα και τι καλύπτει σε σχέση με τις δράσεις τα λειτουργικά έξοδα ή τις μετακινήσεις που πρέπει να γίνουν?

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτει έξοδα υλοποίησης και διαχείρισης του σχεδίου αλλά και διεθνείς κινητικότητες. Συγκεκριμένα το σχολείο μας ως συντονιστικό συνολικά θα λάβει 12.000 ευρώ για έξοδα διαχείρισης και 8.625 για μετακινήσεις στις άλλες χώρες 15 εκπαιδευτικών (5 εκπαιδευτικοί ανά ταξίδι).

Το video από την συνάντηση των εκπαιδευτικών…

Έως σήμερα πόσες δράσεις έχουν υλοποιηθεί και ποιες είναι οι προβλεπόμενες δράσεις?
Έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι εξής δράσεις:
 Δημιουργία ιστοσελίδας
 Αποστολή ψηφιακής κάρτας-παρουσίασης του σχολείου και του τόπου μας στους εταίρους
 Επιλογή κάστρων προς μελέτη.
 Δημιουργία προγράμματος etwinning με τον ίδιο τίτλο όπου τα παιδιά έχοντας δικούς τους κωδικούς μπορούν να αλληλεπιδρούν με παιδιά των άλλων χωρών
 Διαγωνισμός σήματος/logo του προγράμματος
 Διαγωνισμός μασκότ
 Δημιουργία ύμνου του έργου.
 Διοργάνωση των επίσημων εγκαινίων του προγράμματός μας.
 Αρχή μελέτης των συνεργαζόμενων χωρών.
 Παρουσίαση μεθοδολογίας γραφής ιστοριών από την Ιταλία
 Αρχή δημιουργίας κοινής ιστορίας από το σχολείο της Πολωνίας.
 Μελέτη ενδυμασιών της εποχής των κάστρων
 Δημιουργία γωνιών Erasmus στις τάξεις
 Ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων καρτών
 Τηλεδιάσκεψη
 Δημιουργία φιγούρων-κατοίκων κάστρου
 Συμμετοχή στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του χωριού
Ακόμη πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετακίνηση που έγινε στην Ιταλία, Conversano, Bariαπό 30/11/17-4/12/17.
Και αυτά όλα είναι εργασίες μόνο 3-4 μηνών. Θα ακολουθήσει πλήθος ακόμα δραστηριοτήτων που σε κάθε ευκαιρία θα προβάλλεται η δουλειά των παιδιών και θα διαχέονται τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.


οι συμπράξεις μέσω του προγράμματος έχουν αντίκτυπο στην πολιτισμική συνείδηση και έκφραση των μαθητών και στις κοινωνικές τους ικανότητες και στις ικανότητες συμπεριφοράς τους ως πολιτών?

Οπωσδήποτε έχουν θετικό αντίκτυπο. Γνωρίζουν πολιτισμούς πέρα από τον δικό τους, προβάλλουν τα δικά τους ήθη και έθιμα, τη δική τους παράδοση, αισθάνονται μέλη της ίδιας ευρωπαϊκής κοινότητας. Μαθαίνουν έννοιες όπως αλληλοεκτίμηση, αποδοχή, φιλοξενία, συνεργασία, σεβασμός, φιλία και μειώνονται οι πιθανότητες ρατσισμού, ξενοφοβίας, αισθήματος μειονεξίας.


Λίγα Λόγια για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ …
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών.
πηγή video:castles4erasmus.webnode.gr