Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αριστοτέλη και το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μια κοινωνική δομή που παρέχει στον Πολίτη και ειδικότερα στις Ευάλωτες Ομάδες του πληθυσμού, υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για όλα όσα δικαιούνται και μπορεί να τους προσφέρουν βελτίωση στη ζωή τους σε επίπεδο φορέων, υπηρεσιών, προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας όποιας μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή Επικράτειας είπε η κ.Κατερίνα Μήτρου Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη στην «Χαλκιδική Πολιτική» και την Σουζανα Καζακα…


Οι υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται σε τρεις άξονες την Υποδοχή, την Ενημέρωση και την Υποστήριξη των πολιτών σε Συνεργασία με υπηρεσίες, φορείς και δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, για την παροχή υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, είπε για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αριστοτέλη η κ.Μαρία Γερουδη Κοινωνική Λειτουργός στον φορέα …

*Ρεπορτάζ: Σουζάνα Καζάκα
*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη