Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, συμμετέχει στους φορείς ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ΑΝΕΜ.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜ», σκοπό έχει την υλοποίηση του έργου υλοποίησης και διαχείρισης, ως Ενδιάμεσος Φορέας, προγραμμάτων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης / Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας), δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2001 από τη σύμπραξη δύο έμπειρων και καταξιωμένων Φορέων Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Συγκεκριμένα, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας (ΑΝΕΜ).

Σκοπός της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών-κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων επ΄ ωφελεία του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Κουφίδης Ιωάννης, στις  εκλογές που πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη της νέας Διοικητικής Επιτροπής της ΑΝΕΜ και της νέας Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εκλέχθηκε ως μέλος της Δ.Ε. της ΑΝΕΜ και ως Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Ο κος Κουφίδης δήλωσε πως το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μέσα από αυτή την εκπροσώπηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στήριξη και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Νομού.