Μια από τις πρώτες προτεραιότητες του Δήμου Κασσάνδρας ήταν και είναι η ανακούφιση και επίλυση του θέματος της σχολικής στέγης και η κατασκευή  κανονικών αιθουσών εκεί όπου υπήρχαν προκατασκευασμένες…

δήλωσε στην «Χαλκιδική Πολιτική» και τη Σουζάνα Καζακα ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Βασίλης Κυρίτσης …

επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο σχολείο είναι το Δημοτικό της Καλάνδρας όπου ο Δήμος με ιδίους πόρους προχωρά στο έργο…


*Ρεπορτάζ: Σουζάνα Καζάκα
*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη