Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Βουρβουρού» ανακοινώνεται ότι οι εκδηλώσεις των Αγίων Θεοδώρων στον Όρμο Παναγιάς ακυρώνονται λόγω καιρού…
Το κουρμπάνι θα μοιραστεί στις 12.30 στο πνευματικό Κέντρο…