Η ENACT A.E στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σε συνεργασία με το Δήμο Κασσάνδρας και την ΕΕΑΑ ξεκίνησε εκπαιδευτική δράση ενημέρωσης σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας.
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών για την επίτευξη σωστής ανακύκλωσης, ενημέρωση για τα οφέλη της ανακύκλωσης καθώς και βιωματική εκπαίδευση για ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού ανά τάξη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών με ανοιχτό διάλογο όπου έχουν τη δυνατότητα εκθέσουν τίς απόψεις τους να παραθέσουν τις εμπειρίες τους, να θέσουν τα ερωτήματα τους αλλά και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.


Οι επισκέψεις θα συνεχιστούν σε όλες τις σχολικές μονάδες ανά τάξη με προγραμματισμό έως το τέλος Μαρτίου 2018. Στόχος είναι με τη λήξη του προγράμματος να έχουν ενημερωθεί όλοι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας για την ανακύκλωση και τα οφέλη της, δημιουργώντας στους μαθητές ερεθίσματα για την προστασία του περιβάλλοντος, υιοθετώντας ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά.