Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας με κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς του ρόλους.
Στην κατεύθυνση αυτή, μετά από την έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ ως εταίρος στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships), συμμετείχε στην πέμπτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος, από 22 έως 23 Φεβρουαρίου 2018 στη Bratislava της Σλοβακίας . Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Obchodna Akademia, έδρα του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Μπρατισλάβα. Τίτλος του έργου είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”, η διάρκειά του είναι τριάντα έξι μήνες, ολοκληρώνεται τέλη Αυγούστου του 2018 και η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική.


Στη συνάντηση το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής εκπροσώπησαν ο υπεύθυνος των προγραμμάτων του Επιμελητηρίου, κος Μήντος Δημήτριος καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα Δρ. Ταμβακίδης Στέλιος, και Δημητριάδης Ξενοφώντας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντεκα (11) φορείς από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία (5) φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα).

Στη πέμπτη συνάντηση – η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, η δεύτερη στο Oviedo της Ισπανίας , η τρίτη στην Stuttgart της Γερμανία και ακολούθησε η τέταρτη στην Lisbon της Πορτογαλίας – παρουσιάστηκε στους εταίρους του προγράμματος, η πορεία των εργασιών που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει στο πλαίσιο του προγράμματος το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Οι δράσεις και υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στη φάση αυτή του προγράμματος να υλοποιήσει, αφορούσαν …


• την δημιουργία ψηφιακών ιστοριών (digital stories) των ξένων εκπαιδευόμενων μαθητών που απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις της Ελλάδας, προκειμένου να προσελκύσουν και άλλους υποψήφιους μαθητές και Διεθνή Πρακτική Άσκηση. Οι ψηφιακές αυτές ιστορίες αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, μέσω της οποίας προβλέπεται, το «ταίριασμα» των τυπικών προσόντων (σπουδές, προσόντα, αρχική επαγγελματική εμπειρία) των σπουδαστών που θέλουν να κάνουν τη μαθητεία τους στο εξωτερικό από τη μια μεριά, με τις «ανάγκες» που έχουν οι εταιρείες (είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό) που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για απασχόληση ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού σε θέσεις μαθητείας για απόκτηση εμπειρίας, η οποία μπορεί και να οδηγήσει στη συνέχεια και σε πρόσληψη, από την άλλη μεριά.
• την δημιουργία επαγγελματικών προφίλ διάφορων ειδικοτήτων (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ)
• την ανάπτυξη Marketing Plan για την Βιωσιμότητα του Δικτύου και την ενεργό συμμετοχή των χρηστών (καθηγητών, μαθητών & επιχειρήσεων) της Ψηφιακής Πλατφόρμας
• την συγγραφή Οδηγού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για Διεθνή Μαθητεία, προκειμένου να παρέχει στους εκπαιδευτικούς, στους συμβούλους καθοδήγησης, και τους διευθυντές σχολείων που συντονίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, τις απαραίτητες πληροφορίες, συμβουλές και οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο βοήθειας των μαθητευόμενων στο χώρο εργασίας, στη διαδικασία δημιουργίας μαθησιακών στόχων, στην αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων και στην αξιοποίηση της μαθητείας τους στο χώρο εργασίας στο εξωτερικό.

Επίσης μέσα στις δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μέχρι τον Αύγουστο του 2018, που λήγει το πρόγραμμα, είναι η διοργάνωση άλλων δύο ενημερωτικών ημερίδων που θα απευθύνονται προς τον τομέα του τουρισμού αλλά και της επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητα δημοσιότητα ώστε να δραστηριοποιηθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα ιδιωτικά και δημόσια κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ & ΚΕΚ) για τα οφέλη του προγράμματος.

Ενημερωτικά σχετικά με το πρόγραμμα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ο σκοπός του είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης στην “εκμάθηση στο χώρο εργασίας” και ειδικότερα σε θέματα κινητικότητας σπουδαστών για Μαθητεία σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (International work based learning – WBL). Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό από τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο. Απευθύνεται σε εργοδότες και εταιρίες, που έχουν το υπόβαθρο και την υποδομή να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και μπορούν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν σπουδαστές προερχόμενους από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και σε σπουδαστές της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής εργασίας στις χώρες – εταίρους του προγράμματος.
Η επόμενη και τελευταία συνάντηση των εταίρων ορίστηκε τον Ιούλιο του 2018 στην Ιταλία όπου θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος.