Σε κάθε Περιφέρεια που υπάρχουν επιλαχόντες νέοι αγρότες οι οποίοι έχουν εγκριθεί οι πράξεις πληρωμής τους, έχουν ήδη αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τι σημαίνει αυτό;
Αυτό σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Μάρτιο θα γίνουν οι σχετικές πληρωμές στους εγκεκριμένους Νέους Αγρότες και θα περιλαμβάνουν το 70% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης.
Πηγή:agrotes.eu