«Ευχαριστώ θερμά τους χιλιάδες φίλους που ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μου.
Είμαι καλά, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και συνεχίζω κανονικά το πρόγραμμα μου».
Γεώργιος Βαγιωνάς