Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία που αφορούν τόσο στις ποσότητες κάθε μορφής γάλακτος που εισάγοντα, όσο και στα προϊόντα στα οποία αυτές χρησιμοποιούνται.
876 επιχειρήσεις γάλακτος υποχρεούνται στην αποστολή των Μηνιαίων Δηλώσεων Ισοζυγίου Γάλακτος, σκοπός του οποίου είναι ο έλεγχος της νόμιμης χρήσης όλων των ειδών γάλακτος στα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, της τήρησης της συμβατικής τους υποχρέωσης για μη χρήση πρώτων υλών προέλευσης τρίτων χωρών για παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε εγκαταστάσεις μεταποίησης που έχουν επιδοτηθεί από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα κλπ, διευκρινίζει ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ με ανακοίνωσή του.
Από τον Νοέμβριο του 2015, όλες οι επιχειρήσεις γάλακτος υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή του Ισοζυγίου Γάλακτος μέσω της εφαρμογής “Άρτεμις”.
Από τα στοιχεία που τηρεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε ότι αφορά
α. Τους ελέγχους Ισοζυγίων Γάλακτος σε επιχειρήσεις, β. Τις παραγόμενες ποσότητες γάλακτος, αλλά και γ. Τις εισαγόμενες ποσότητες γάλακτος (πρόβειου και γιδινού), για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων μη ΠΟΠ προκύπτουν τα ακόλουθα:
Α. Σε ότι αφορά τους ελέγχους:
Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 263 έλεγχοι ισοζυγίων σε επιχειρήσεις (30% του συνόλου) που παράγουν γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, στους 104 στους οποίους υπήρχαν, λιγότερο ή περισσότερο, σοβαρά ευρήματα και υπάρχει εισήγηση επιβολής προστίμου για 29 περιπτώσεις.

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 196 έλεγχοι σε επιχειρήσεις γάλακτος από τους οποίους οι 66 παρουσίασαν ευρήματα και θα γίνει εισήγηση επιβολής προστίμου για είκοσι επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις γάλακτος έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν αγορές γάλακτος (οι οποίες δηλώνονται στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ ως “Γάλα Ελληνικό”, “Γάλα Ευρωπαϊκής Ένωσης” και “Γάλα Τρίτων Χωρών”) σε όποια μορφή και από όποια χώρα επιθυμούν αρκεί να τεκμηριώνουν σε ημερήσια βάση την ανάλωσή του ανά προϊόν. Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο των ελέγχων που διενεργεί ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.
Στους ελέγχους που πραγματοποιούνται δίνεται έμφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΟ, στις επιχειρήσεις που αύξησαν τη χρήση εισαγόμενου γάλακτος για την παραγωγή των προϊόντων τους, ενώ οι έλεγχοι πραγματοποιούνται και από μικτά κλιμάκια στα οποία συμμετέχουν οι: ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΦΕΤ και Συντονιστικό Καταπολέμησης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), υπό την εποπτεία του Υπ.Α.Α.Τ.
“Από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι Επόπτες Ελεγκτές στις περιοχές Αττικής και Πελοποννήσου τον Δεκέμβριο του 2017, διαπιστώθηκε ότι δύο επιχειρήσεις αγόρασαν γάλα και προϊόντα γάλακτος από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να υποβάλουν στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ , ως όφειλαν τη σχετική δήλωση προμήθειας” , επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού.
Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ:
η α επιχείρηση αγόρασε τα έτη 2016 κι 2017:
Γάλα πρόβειο Ιταλίας- 2016:243.901 κιλά και το 2017: 57.030 κιλά
Μπασκί 45%- 2016:11.476 κιλά
Κρέμα Γάλακτος πρόβεια 2017:87.337 κιλά
Γάλα αγελαδινό άπαχο συμπυκνωμένο 36% 2017:48.420 κιλά
Η β επιχείρηση αγόρασε το 2017:
Γάλα πρόβειο Ιταλίας 566.524 κιλά
Οι παραπάνω ποσότητες δηλώθηκαν ως “Ελληνική” πρώτη ύλη και χρησιμοποιήθηκαν παράτυπα στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από Ελληνικές Μεταποιητικές μονάδες.
Για όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα ακολουθήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων και θα γίνει εισήγηση επιβολής προστίμου.
Β. Σε ότι αφορά τις παραγόμενες ποσότητες γάλακτος:
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία του ΕΛΓΟ, το πρώτο 11μηνο του 2017 οι ποσότητες ελληνικού πρόβειου και γίδινου γάλακτος που χρησιμοποιήθηκαν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης και παραγωγής τυροκομικών και λοιπόν γαλακτοκομικών προϊόντων ανήλθαν σε 581.543 και 138.085 τόνους αντίχτοια.
Το γάλα αυτό αναλώθηκε κυρίως για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ (78% του πρόβειου και 42% του γίδινου). Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με τις Μ.Δ.Ι.Γ.
Η παραγόμενη ποσότητα ΦΕΤΑΣ το 11μηνο του 2017 ανήλθε σε 110.469 τόνους, ενώ παρήχθησαν και 11.397 τόνοι λοιπών τυριών ΠΟΠ. Για την παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκαν 454.620 τόνοι πρόβειου, 58.513 τόνοι γίδινου γάλακτος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Δηλώσεις Εισκομίσεων (τελευταία επικαιροποίηση στις 26/2/2018), η μέση τιμή του πρόβειου γάλακτος στο σύνολο της Χώρας ανήλθε σε 0,9315 ευρώ το κιλό και ου γίδινου σε 0,7723 ευρώ το κιλό. Τα στοιχεία για την Περιφέρεια Θεσσαλίας δείχνουν ότι οι μέσες τιμές διαμορφώθηκαν λίγο ψηλότερα και ανήλθαν σε 0,9728 και 0,6074 ευρώ το κιλό αντίστοιχα.
Γ. Σχετικά με τις εισαγόμενες ποσότητες πρόβειου και γίδινου γάλακτος που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων μη ΠΟΠ το πρώτο 11 μηνο του 2017 , τα στοιχεία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι παραγόμενες ποσότητάς πρόβειου και γίδινου γάλακτος στη χώρα μας ανταποκρίνονται ως προς την επάρκειά τους στην παραγωγή των προϊόντων ΠΟΠ της αντίστοιχης περιόδου και δεν προκύπτει η ανάγκη χρήσης εισαγόμενου γάλακτος για την παραγωγή ΠΟΠ προϊόντων.
Πηγή:neapaseges.gr