Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη, τις ώρες 09:00 έως 15:00, αρμόδιος υπάλληλος Καραστέργιου Δέσποινα.
1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αριστοτέλη με την αριθμ. 397/2017 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των Υδρονομέων άρδευσης σε (14 ) δέκα τέσσερις.
Από τις θέσεις αυτές:
α. τρία (3) άτομα για τη θέση υδρονομέων άρδευσης και ένας (1) επόπτης, προορίζονται για την Δημοτική Ενότητα Αρναίας, με επτάμηνη σύμβαση.
β. δύο (02) άτομα για τη θέση υδρονομέων άρδευσης και ένας (1) επόπτης, προορίζονται για την Δημοτική Ενότητα Παναγίας, με επτάμηνη σύμβαση.
γ. έξι (06) άτομα για τη θέση υδρονομέων άρδευσης και ένας (1) επόπτης, προορίζονται για την Δημοτική Ενότητα Σταγείρων Ακάνθου, με επτάμηνη σύμβαση.