Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου 2018), ανακοινώνεται οτι θα γίνει Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους , για τους/τις μαθητές/ήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας…

Το θεματικό πεδίο του διαγωνισμού θα αφορά το κάπνισμα και τις βλαπτικές συνέπειες του για τους ενεργούς αλλά και τους παθητικούς καπνιστές (ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες) αλλά και τρόπους αποφυγής αυτού.

Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος ένα μεμονωμένο τμήμα ή μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις μιας σχολικής μονάδας, με την προϋπόθεση ότι την παιδαγωγική καθοδήγησή της έχει αναλάβει ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 10 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Μαΐου 2018, ενώ τα σχολεία που θα θελήσουν να λάβουν μέρος ,θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα απλό email στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 05/03/2018 και θα λάβουν πίσω μια τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Λαμβάνοντας την τυποποιημένη φόρμα και έως την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού (10 Μαΐου) θα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν στείλει στην ΕΚΕ με email (στο lignos@hcs.gr):
Α. Ένα επίσημο διαβιβαστικό του σχολείου (με αριθμό πρωτοκόλλου) όπου θα περιγράφεται η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό
Β. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων (σκαναρισμένα σε ΕΝΑ (1) pdf αρχείο)
Γ. Ένα αρχείο με τα στοιχεία της ταινίας (διάρκειά της, το λινκ όπου έχει αναρτηθεί, στοιχεία των
συντελεστών, εκπαιδευτικών και μαθητών (ονοματεπώνυμο, τηλ. επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) και μια σύντομη περίληψή της.

Η χρονική διάρκεια της ταινίας θα πρέπει να είναι έως 10 λεπτά, αποκλίσεις μπορούν να γίνουν εφόσον υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από τετραμελή μεικτή επιτροπή , ενώ η βράβευση και η προβολή των ταινιών των μαθητών θα γίνει σε κεντρικό χώρο της Αθήνας και σε ημερομηνία κοντά στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Θα γίνει βράβευση των 4 καλύτερων ταινιών από την ΕΚΕ (δύο βραβεία για μαθητές Γυμνασίου και δύο για
μαθητές Λυκείου) με χρηματικό έπαθλο για τη συμμετοχή τους.

Το κόστος της βράβευσης των ταινιών μικρού μήκους και γενικότερα της εκδήλωσης βράβευσης θα βαρύνει την ΕΚΕ.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς διανομή έντυπου ή άλλου διαφημιστικού υλικού.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Mail : spudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Βάρλα Α. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-34.43.272
210-34.42.212
210-34.43.273
Fax: 210-34.43.390
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
—–