Το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους των Συλλόγων – Σωματείων του Νομού, συγκεντρώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σχετικά με το παρεμπόριο.

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι σύλλογοι – σωματεία του Νομού να αποστείλουν στο Επιμελητήριο μέχρι την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με το παρεμπόριο, ώστε να καταγραφούν, να ταξινομηθούν και έπειτα να δοθούν στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς του Νομού, με σκοπό την λήψη άμεσων συγκεκριμένων μέτρων για την πάταξη της διαφθοράς και της παράνομης διακίνησης προϊόντων.