Ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος μπορούν να υποβάλλουν οι σύζυγοι, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ειδικότερα, το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια την πάρεδρο Κωνσταντία Λαζαράκη, στην υπ΄ αριθμ. 330/2018 απόφασή του επισημαίνει ότι «δεν συντρέχει λόγος, και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων.
Η υποβολή κοινής δήλωσης των συζύγων μπορεί μεν να διευκολύνει το Δημόσιο ως προς την φορολογία των εγγάμων, αλλά το εισόδημα των συζύγων, μπορεί να προκύπτει από το άθροισμα των αυτοτελών δηλώσεων, αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.
Επίσης, οι σύμβουλοι Επικρατείας προέβλεψαν και τις περιπτώσεις διαζυγίων και πτωχεύσεως ενός εκ των συζύγων. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι είναι αυτονόητο εκ των πραγμάτων ότι εκλείπει η συναίνεση για ανεξάρτητη υποβολή φορολογικής δήλωσης σε περιπτώσεις διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και στις περιπτώσεις πτώχευσης ενός εκ των δύο συζύγων, καθώς στην τελευταία περίπτωση υπόχρεος προς υποβολή δήλωσης είναι ο σύνδικος ή ο δικαστικός συμπαραστάτης.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας το απασχόλησε περίπτωση δικαστικού λειτουργού, ο οποίος προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο.