Είπε κάποιος κάποτε…ότι η ανακύκλωση μπορεί να θεωρηθεί Θείο Δώρο για την Ανθρωπότητα…
και εδώ …κάπου στην Ελλάδα είδαμε στην πράξη ..το “Άκρον Άωτον” της Ανακύκλωσης και της ευγνωμοσύνης στα Θεία…