Για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά τη μετατροπή τριών χιλιάδων θέσεων μερικής απασχόλησης, σε πλήρους απασχόλησης και το πρόγραμμα επιχορήγησης δεκαπέντε χιλιάδων θέσεων εργασίας για προσλήψεις νέων βρίσκονται μίλησε η διοικήτρια του Οργανισμού, κα Μαρία Καραμεσίνη, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του τμήματος εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης για τις εργασιακές σχέσεις, που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του δημαρχείου, βρέθηκε η Μαρία Καραμεσίνη.

Μεταξύ άλλων η κ. Καραμεσίνη υπογράμμισε ότι στη διαδικασία έκδοσης ΚΥΑ βρίσκεται ένα άλλο πρόγραμμα, για μετατροπή τριών χιλιάδων θέσεων μερικής απασχόλησης, σε πλήρους απασχόλησης, ενώ έχει δρομολογηθεί επίσης και ένα πρόγραμμα επιχορήγησης δεκαπέντε χιλιάδων θέσεων εργασίας για προσλήψεις νέων, ηλικίας από δεκαοκτώ έως εικοσιεννέα ετών, στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. «Επίσης, τρέχει και θα παραμείνει μονίμως ανοιχτό, το πρόγραμμα «πρώτης πρόσληψης», που δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες ως τριανταπέντε ετών να λάβουν επιχορήγηση για να καλύψουν ένα μέρος του κόστους εργασίας για τους πρώτους μισθωτούς που θα προσλάβουν, εφόσον επιθυμούν να επεκτείνουν την οικονομική τους δραστηριότητα και άρα να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό».

«Τα προηγούμενα τα χρόνια είχε εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς, που οι επιδοτήσεις, αντί να είναι πραγματικές δίνονταν σε εργολάβους» τόνισε η γραμματέας του συλλόγου εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας, Γιώτα Λαζαροπούλου (η οποία προέρχεται και εκπροσωπεί πρώην εργολαβικούς υπαλλήλους της τράπεζας που έχουν ενταχθεί πλέον κανονικά στο δυναμικό της). Σημείωσε ότι γίνονται προσπάθειες για να αλλάξει αυτό, και πρόσθεσε ότι απαιτείται συνεργασία των εργαζομένων με τους ελεγκτικούς φορείς για τις εργασιακές σχέσεις: «Είχαμε το τελευταίο διάστημα, ένα πολύ καλό παράδειγμα συντονισμού με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με πρόστιμα στις τράπεζες για αδήλωτη εργασία, με κλεισίματα καταστημάτων για τον ίδιο λόγο, πράγματα που δεν είχαν ξαναγίνει. Μπορούμε με καλό συντονισμό, όπως με π.χ. με το ΣΕΠΕ σε αυτή την περίπτωση, να αλλάξουμε τα δεδομένα στο εργασιακό περιβάλλον».

Η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, έκανε ακόμα και κάποιες εκτιμήσεις για εκτιμήσεις για μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα – έως και περισσότερες από τρεις ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το τέλος του 2018 – με έναν προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης για φέτος της τάξης του 2,5%.
με στοιχεία…neolaia.gr