8 Μαρτίου στην Όλυνθο Τιμούν την Μέρα της Γυναίκας…

    Στις 8 Μαρτίου ο Σύλλογος Γυναικών Ολύνθου τιμά και γιορτάζει  την Μέρα της Γυναίκας…