Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Χαλκιδικής ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι ο οργανισμός BUSINESS MENTALITY.
Το κέντρο μας ανήκει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης 500 περίπου κέντρων στα 28 κράτη μέλη, που έχει συστήσει και συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των οποίων τα 17 βρίσκονται στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα αποτελεί μέρος ενός ενιαίου κέντρου παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά.
Αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών και παρέχει στους πολίτες της Χαλκιδικής και ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες.
Αποστολή τους είναι να ενημερώνουν για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της Ε.Ε. Συγχρόνως διοργανώνουν σεμινάρια, διαλέξεις, ενημερωτικές συγκεντρώσεις καθώς και εκδηλώσεις για θέματα που απασχολούν τους πολίτες και που επηρεάζονται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη – μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ειδικότερα για το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης -Europe Direct Χαλκιδικής…

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης -Europe Direct Χαλκιδικής θα φιλοξενείται από τον Οργανισμό «BUSINESS MENTALITY» την επόμενη 3ετία (2018-2020).
Το Europe Direct Χαλκιδικής με περιοχή ευθύνης τη Χαλκιδικής αλλά με πεδίο δράσεων σε όλη τη Κεντρική Μακεδονία θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
Θα ενημερώνει τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελώντας το μόνιμο σημείο επαφής της τοπικής κοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα αναπαράγει τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πληροφορεί για τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ.
Θα επικοινωνεί διαδραστικά με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δίδεται η ευκαιρία στους ευρωπαίους πολίτες να ενημερώσουν ή να καταγγέλλουν στα αρμόδια όργανα της ΕΕ προβλήματα ή συμπεριφορές ή αδικίες που αντιμετωπίζουν στο τόπο που σπουδάζουν ή εργάζονται ή κατοικούν.
Θα πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινοτικά δρώμενα.
Θα παρέχει πληροφορίες για εξειδικευμένα θέματα νεολαίας εκπαίδευσης, απασχόλησης, πολιτισμού, περιβάλλοντος κ.α.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Χαλκιδικής
T. (+30) 2311 221517
E. [email protected]