Σήμερα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας στη Γαλάτιστα και το  Δημαρχιακό Μέγαρο την Κυριακή 11 Μαρτίου στις 17.30  θα πραγματοποιηθεί ένα σεμινάριο για την  “Νεανική Επιχειρηματικότητα και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο” που διοργανώνει ο Σύλλογος “Νεολαίας Γαλάτιστας” σε συνεργασία με το Europe Direct Halkidiki και το φορέα BUSINESS MENTALITY org.
Επίκεντρο της θεματολογίας, θα αποτελέσουν οι δυνατότητες και οι προοπτικές που προσφέρονται από την ενασχόληση με το ηλεκτρονικό εμπόριο στο τομέα των επιχειρήσεων. Επίσης, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, θα λάβει χώρα και ένα διαδραστικό παιχνίδι μη τυπικής μάθησης, που στόχο έχει να εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες για την απόκτηση επιχειρηματικών, οικονομικών και μαθηματικών δεξιοτήτων.