Στην περασµένη προκήρυξη είχαν αιτηθεί ενίσχυση 14.000 κτηνοτρόφοι µε τα κριτήρια Natura, και παρότι µέρα µε τη µέρα γινόταν εµφανές ότι το πράγµα έχει ξεφύγει και θα κοπούν, οι πολλαπλές παρατάσεις µόνο τους παραγωγικούς συντελεστές δεν εξυπηρέτησαν.

Τώρα, τα κριτήρια µπορεί να άλλαξαν, αλλά εφόσον η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο θα πολλαπλασιάζεται κατά µέγιστο επί 1,29 ΜΖΚ. ∆ηλαδή ακόµα και να συγκεντρώνει ένας κτηνοτρόφος 2 ΜΖΚ ανά εκτάριο, ο υπολογισµός γίνεται µε το 1,29.

Για παράδειγµα, κτηνοτρόφος, µε 30 βοοειδή χρονιάρικα κρεοπαραγωγής συγκεντρώνει 30 Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου και του έχουν δοθεί 20 εκτάρια επιλέξιµου βοσκοτόπου. Συγκεντρώνει έτσι 1,5 ΜΖΚ ανά εκτάριο (30 ΜΖΚ διά 20 εκτάρια). Στη ∆ράση για «νεοεισερχόµενους» θα λάβει τη στήριξη του πίνακα 267 ευρώ επί 20 εκτάρια επί 1,29 ΜΖΚ που είναι το όριο (όχι τα 1,5 που κανονικά συγκεντρώνει), δηλαδή 6.888 ευρώ.

Στα 218 εκατ. ευρώ τελικά το µπάτζετ Σηµειώνεται εδώ ότι οι αρχές διόρθωσαντο λάθος µε τα κονδύλια στη νέα προκήρυξη κάνοντας ξανά τις πράξεις και έβγαλαντελικά 218 εκατ. ευρώ και όχι 200 όπως αρχικά είχε ακοινωθεί. Ωστόσο, η περιφερειακή κατανοµή των κονδυλίων, χαρακτηρίζεται άδικη και άνιση από τον βουλευτήΣερρών, Μιχάλη Τζελέπη. «Κατεξοχήν κτηνοτροφικές περιοχές, όπως της ΚεντρικήςΜακεδονίας, δικαιούνται κατά πολύ λιγότερα χρήµατα έναντι άλλων (µόνον 18 εκ.ευρώ εκ των 200 εκ. του συνόλου της δαπάνης).

Η ορθότητα των κριτηρίων µε τα οποία το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στο «µοίρασµα της πίτας», δικαίως αµφισβητείται», σχολίασε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Παράλληλα, αναφέρει πως η ανισοκατανοµή των βοσκοτόπων είναι ένα πρόβληµα που εµφανίστηκε στην πρώτη ακυρωθείσα προκήρυξη της κτηνοτροφίας και εν µέσω κύρωσης των δασικών χαρτών αλλά και καθυστέρησης της έκδοσης των οριστικών σχεδίων βόσκησης, δεν έχει λυθεί ακόµα.
Προβληµατισµός επικρατεί και για το τι µέλλει γενέσθαι µε την προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας. Ακούγονται ποσά από 80 εώς 100 εκατ. ευρώ ότι έχουν µείνει για µία δεύτερη πρόσκληση, µέχρι και για έλλειµµα 28,3 έως 46,3 εκατ. ευρώ, όπως παρατηρούν οι βιοκαλλιεργητές Λακωνίες. Απάντηση πάντως προς το παρόν από
την πολιτική ηγεσία δεν έχει ακόµα δοθεί παρά τις πολλαπλές οχλήσεις από παραγωγικούς συντελεστές και αντιπολίτευση.

Πηγή: agronews.gr