Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας και αποφάσισε ομόφωνα ότι…
Α. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους η Επιτροπή θα ενεργήσει τη φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος ως εξής :
Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και τιμή εκκίνησης δημοπρασίας.
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01,
την αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄), και το Ν. 4384/2016, άρθρο 56 (ΦΕΚ 78/26-4-2016 τ. Β’),ορίζονται ως εξής:
Οι ακόλουθες θέσεις θα δημοπρατηθούν εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που καθορίζονται με την ανωτέρω ΚΥΑ και το αναπόσπαστο μέρος της ΚΥΑ, παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».
Η θέση και το εμβαδόν του κάθε κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται αποτυπώνεται σε επισυναπτόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ.
Α) Δ. Κ. Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ
1. Τμήμα αιγιαλού 250 τ.μ. προς την πλευρά των Κ.Α.Ο.Α. και συγκεκριμένα από το σημείο που αρχίζει η κατάπτωση (5Χ50τ.μ.) για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 3.250,00 €.
2. Tμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. στην παραλία ΒΟΘΩΝΑ για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 780,00 €.
Β) Τ.Κ. ΑΦΥΤΟΥ
1. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. στα όρια ΑΦΥΤΟΥ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, το οποίο θα αρχίζει 50 μ. αριστερά από την προβλήτα και θα αναπτύσσεται προς τον οικισμό Αφύτου για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 1.400,00 €.
Γ) Τ.Κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
1. Τμήμα αιγιαλού 100 τμ δίπλα στο ξενοδοχείο AZUR, για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 1.800,00 €.
2. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. δίπλα στο μπαρ Κορμπέτη Γεώργιου, για θαλάσσια μέσα αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.800,00 €.
3. τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. έμπροσθεν διαμερισμάτων ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ, για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 1.800,00 €
4. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. δίπλα στο ξενοδοχείο AZUR για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.800,00 €.
Δ ) Τ.Κ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ
1. Τμήμα αιγιαλού 150 τ.μ. έμπροσθεν ιδιοκτησίας Δεδέογλου Σ. για βάρκες, με τιμή εκκίνησης 2.100,00 €.
2. Τμήμα αιγιαλού σε απόσταση 100 μ. από το ξενοδοχείο «GRAND HOTEL» προς το Δημοτικό Αναψυκτήριο Διαστάσεων (70 Χ 7) συνολικού εμβαδού 490 τ.μ. για ομπρέλες και ξαπλώστρες
θαλάσσης, με τιμή εκκίνησης 6.860,00 €.
3. Τμήμα αιγιαλού σε απόσταση 100 μ. από το ξενοδοχείο « PELLA HOTEL» προς το Δημοτικό Αναψυκτήριο Διαστάσεων (70 Χ 7) συνολικού εμβαδού 490 τ.μ. για ομπρέλες και ξαπλώστρες
θαλάσσης, με τιμή εκκίνησης 6.860,00 €.
Ε) Δ.Κ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
1. Τμήμα αιγιαλού 200 τ.μ. στην περιοχή 100 μέτρα μετά τo beach bar “Μόλος” και προς τη Δ.Κ. Πευκοχωρίου για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.600,00 €.
2. Τμήμα αιγιαλού 150 τ.μ. έμπροσθεν οικίας “Ρηγάκη” (δεξιά από την προβλήτα) για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 2.700,00 €.
3. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. στην περιοχή “Αμπάρα” για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.800,00 €.
4. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. έμπροσθεν ιδιοκτησίας “Τσαμπάζη” για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.800,00 €.
5. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. στην περιοχή “Ξερόβρυση” για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.800,00 €.
6. Τμήμα αιγιαλού 30 μέτρα στο δρόμο που κατεβαίνει για beach bar fiki πλησίον ναυαγοσώστη για τοποθέτηση ταμειακής μηχανής και σωσιβίων για θαλάσσιο πάρκο, με τιμή εκκίνησης 540,00 €.
7. Τμήμα αιγιαλού 200 τ.μ. όμορο προς beach bar ΚΥΑΝΟ προς Πευκοχώρι για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.600,00 €.
8. Τμήμα αιγιαλού 200τ.μ. έμπροσθεν οικοδομής «ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ» για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.600,00 €.
9. Τμήμα αιγιαλού 300 τ.μ. με ονομασία ¨Γλαρόκαβος 1¨ από το στόμιο τεχνητού λιμένος Γλαρόκαβου προς Πευκοχώρι, , με τιμή εκκίνησης 5.400,00 €.
10. Τμήμα αιγιαλού 200 τ.μ. με ονομασία ¨Γλαρόκαβος 2¨ από το στόμιο τεχνητού λιμένος Γλαρόκαβου προς Πευκοχώρι, με τιμή εκκίνησης 3.600,00 €.
ΣΤ) Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
1. Περιοχή “Αγίου Νικολάου” Κανίστρου ένα (1) τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.000,00 €.
2. Περιοχή “Τσαγκάρη Πηγάδι” Κανίστρου αριστερά του πηγαδιού ένα (1) τμήμα αιγιαλού 150 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.500,00 €.
3. Περιοχή “Τσαγκάρη Πηγάδι” Κανίστρου δεξιά του πηγαδιού ένα (1) τμήμα αιγιαλού 300 τ.μ.
για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.000,00 €.
4. Περιοχή “Κακιά Σκάλα” Κανίστρου ένα (1) τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.000,00 €.
5. Περιοχή κόλπος “Καναπίτσας” θέση κοντά στο “Ρέμα Στενό” ένα (1) τμήμα αιγιαλού 300 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.000,00 €.
6. τμήμα αιγιαλού 500 τ.μ στη δεξιά πλευρά όρμου Καναπίτσας, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μυστακίδη, με τιμή εκκίνησης 5.000,00 €.
7. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. στην περιοχή ΚΑΝΙΣΤΡΟ δίπλα στο μπαρ ΝΑΥΑΓΟΣ για θαλάσσια σπορ, με τιμή εκκίνησης 3.000,00 €.
8. Περιοχή κόλπος ¨Χρούσω¨θέση κοντά στα βράχια τμήμα αιγιαλού 300 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.000,00 €.
9. Περιοχή κόλπος ¨Χρούσω¨θέση έμπροσθεν κοινοτικού υδραγωγείου τμήμα αιγιαλού 500 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 30.000,00 € (Α.Δ.Σ. 130/2016).
10. Περιοχή κόλπος ¨Χρούσω¨θέση κοντά στις κούνιες τμήμα αιγιαλού 300 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.000,00 €.
11. Περιοχή κόλπος ¨Χρούσω¨θέση δυτικά των εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου ¨Ξενία¨ τμήμα αιγιαλού 500 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 30.000,00 € (Α.Δ.Σ. 130/2016).
12. Περιοχή κόλπος ¨Χρούσω¨θέση έμπροσθεν της εισόδου του camping τμήμα αιγιαλού 500 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 30.000,00 € (Α.Δ.Σ. 130/2016).
13. Περιοχή κόλπος ¨Χρούσω¨ θέση κοντά στο ρέμα τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. για εγκατάσταση θαλάσσιων μηχανοκίνητων σπορ, με τιμή εκκίνησης 600,00 €.
14. Περιοχή κόλπος ¨Χρούσω¨ θέση Ξενία 2 κοντά στο ρέμα τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. για εγκατάσταση θαλάσσιων μηχανοκίνητων σπορ, με τιμή εκκίνησης 600,00 €.
15. Περιοχή κόλπος ¨Χρούσω¨ θέση έμπροσθεν του camping τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. για εγκατάσταση θαλάσσιων μηχανοκίνητων σπορ, με τιμή εκκίνησης 600,00 €.
Ζ) Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1. Δεξιά στην άκρη του κόλπου μια θέση 100 τ.μ. για θαλάσσια σπορ, με τιμή εκκίνησης 1.000,00 €.
2. Στον αιγιαλό 500 τ.μ. στη θέση Αη Γιώργη – βράχος ΑΓΓΕΛΕΤ για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 5.000,00 €.
3. Στον αιγιαλό 100 τ.μ. στη θέση Αη Γιώργη – βράχος ΑΓΓΕΛΕΤ για θαλάσσια μέσα αναψυχής,
με τιμή εκκίνησης 3.000,00 €.
Η) Τ.Κ ΦΟΥΡΚΑΣ
1. Τμήμα αιγιαλού 200τ.μ. δίπλα στο αναψυκτήριο ANASA (Φούρκα) για ομπρέλες – ξαπλώστρες (το ΑNASA δεν παίρνει έμπροσθεν αιγιαλό), με τιμή εκκίνησης 2.600,00 €.
2. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. σε απόσταση 100 μ. από μπαρ ΑΝΑΣΑ για ομπρέλες και ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 1.300,00 €.
Θ) Ν.ΣΚΙΩΝΗΣ
1. Τμήμα αιγιαλού προς τα ανατολικά από το κεντρικό ρέμα του οικισμού δίπλα από το κατάστημα ΕΛΙΑ έως Δαλαμάγκα 120 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.200,00 €.
2. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. έμπροσθεν ιδιοκτησίας «ΣΑΒΟΥΛΙΔΗ» για θαλάσσια μέσα αναψυχής-μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 1.000,00 €.
3.Τμήμα αιγιαλού 150 τ.μ. περίπου μετά την έξοδο του χωριού προς Αγ. Παρασκευή, με τιμή εκκίνησης 1.500,00 €.
Ι) Δ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΣΙΒΗΡΗ)
1. Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. στην παραλία Σίβηρης έμπροσθεν ιδιοκτησίας Γκουτζέλη Ευθαλίας για θαλάσσια σπορ- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 780,00 €.
Κ) Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
1. Τμήμα αιγιαλού 250 τμ στην περιοχή ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 3.250,00 €.
2. Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. στη θέση ΒΑΛΟΠΕΤΡΕΣ έμπροσθεν του ξενοδοχείου Κωνσταντινούδη Γεωργίου για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.300,00 €.
Τόπος και τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δηµοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Δημαρχείο), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, στις 19-03-2018 ημέρα Δευτέρα, ως εξής:
1. Για θαλάσσια μέσα αναψυχής – μηχανοκίνητα, από 9.30 π.μ. έως 11.00 π.μ.
2. Για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, από 11.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.