Μεγάλες αλλαγές κομίζει για τους αγρότες ο ανασχεδιασμός του εντύπου Ε3 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πλέον, όπως αναφέρουν, εκπρόσωποι της λογιστικής κοινότητας, με το νέο έντυπο δίδεται βάρος στην διεξοδική περιγραφή και ανάλυση των εξόδων που θα περνούν οι αγρότες, γεγονός που σημαίνει ότι τα πράγματα πλέον θα είναι σαφώς πιο αυστηρά, ενώ θα καλούνται να υπογράφουν πλέον και οι λογιστές, φέροντας την ευθύνη κάθε φορά. Επιπλέον υπάρχουν τροποποιήσεις στους κωδικούς των επιδοτήσεων, χωρίς όμως να αλλάζει επί της ουσίας η ερμηνεία, ενώ πολλά πληροφοριακά στοιχεία θα ζητούνται πλέον στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

Υπενθυμίζεται ότι στον ανασχεδιασμό του Ε3 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί ελληνικών λογιστικών προτύπων, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Στο νέο έντυπο έχουν συμπεριληφθεί πίνακες όπου αναλύονται οι αναγραφόμενες οικονομικές πληροφορίες της επιχείρησης (αγορές, πωλήσεις, έξοδα κ.λ.π.). Επίσης, περιλαμβάνεται πίνακας για την αναγραφή των μετόχων των ανώνυμων εταιρειών.

Η νέα μορφή του εντύπου προέκυψε μετά και τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις που καταγράφηκαν και ελήφθησαν υπόψη από τη δημόσια διαβούλευση.

Στην ίδια απόφαση, κοινοποιήθηκε και η «κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης», στην οποία, για το τρέχον φορολογικό έτος, για λόγους απλούστευσης, υπάρχει η εξής αλλαγή: Ο πίνακας συμπλήρωσης των αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων αντικαταστάθηκε από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή φοροτεχνικού της επιχείρησης.

Με αυτήν, βεβαιώνεται η ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων.

Στο νέο έντυπο ξεχωρίζουν οι πίνακες και οι κωδικοί:

Για τη δήλωση των σειριακών αριθμών συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS που διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.

Για τη δήλωση των στοιχείων των μετόχων ανωνύμων εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Αναλυτικής δήλωσης των δαπανών που πραγματοποιούνται όπως για παροχές σε εργαζόμενους, «ασυνήθη έξοδα», όπως πρόστιμα, αποσβέσεις κ.λπ.

Σύμφωνα με στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εκτός από την απλοποίηση του εντύπου Ε3, οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων.

Μάλιστα, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα προχωρήσουν στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι μέσοι όροι εσόδων και δηλουμένων ανά κατηγορία δαπανών που εκπίπτουν.

Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες που δηλώνει ένας επαγγελματίας ή μια επιχείρηση είναι σημαντικά αυξημένες από τον αντίστοιχο μέσον όρο του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, τότε θα είναι πολύ πιθανό να κληθεί για φορολογικό έλεγχο.

Πηγή: agrotypos.gr/