Τη Δευτέρα 12/3/2018 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής , μέσα σε ένα κατάμεστο από επιχειρηματίες και υποψήφιους επενδυτές Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος (Περιφερειακή Μονάδα) του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ για την προβολή της Δράσης.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και Αντιπρόεδρος της ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ, κ. Κουφίδης Γιάννης που έλαβε πρώτος το λόγο, αναφέρθηκε στη σημασία του προγράμματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στο Νομό Χαλκιδικής, καθώς και στη επωφελή συνεργασία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ .

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Υπεύθυνη Δράσεων Τουρισμού της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κα Γαλάτεια Κεσσανίδου, η οποία παρουσίασε στα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής όλες τις πτυχές της Δράσης και τους βέλτιστους τρόπους αξιοποίησή της, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι υποψήφιοι επενδυτές μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλλουν πλήρεις αιτήσεις.

Μετά το τέλος της εισήγησης της η κα Κεσσανίδου απάντησε σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Η μεγάλη προσέλευση υποψήφιων επενδυτών στην ημερίδα, καταδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εν λόγω δράση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και πρόεδρος της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ κος Θωμάς- Φωκίων Αλγιανάκογλου, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ κος Σκοτίδας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων του νομού καθώς και πρόεδροι εμπορικών συλλόγων και σωματείων της .

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έχει ξεκινήσει στις 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 30/04/2018.