Πραγματοποιήθηκε χθες στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής η ενημερωτική εκδήλωση για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»   που διοργάνωσε  το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, η  Ειδική  Γραμματείας  ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/ Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και ο ΕΦΕΠΑΕ της  KEΠΑ-ΑΝΕΜ .

Στην εκδήλωση έγινε  αναλυτική παρουσίαση της δράσης και ακολούθησε  συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους για την επίλυση αποριών.

Για την ενημερωτική εκδήλωση και την σημασία του προγράμματος στην «Χαλκιδική Πολιτική» μίλησαν  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Γιάννης Κουφίδης ,ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής κ.Γρηγόρης Τάσιος, ο κ.Γιάννης Αρζουμανίδης Επιχειρηματίας και Μελος του Δ.Σ του Επιμελητηρίου και ο κ. Στάθης Ζαχαρόπουλος Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς στο κατάστημα των Ν. Μουδανιών…

Στην εκδήλωση ειδικότερα τονίστηκε για να γίνει απόλυτα κατανοητό οτι Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις κατηγορίες…

  • Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα και να διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 120 εκ. ευρώ ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έχει ξεκινήσει στις 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 30/04/2018.

Η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

*Ρεπορτάζ: Σουζάνα Καζάκα
*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη