Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στην Αντιπροεδρία του ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ-video

    Ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής  στην Αντιπροεδρία του ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ κ. Κουφιδης μιλά στην κάμερα της «Χαλκιδικής Πολιτικής» για το ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ τον ρόλο του στην επιχειρηματικότητα …

    Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Κουφιδης και ο Πρόεδρος ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ.Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου…

    τι σημαίνει η θέση της Αντιπροεδρίας του Προέδρου  του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής αλλά και την αλληλεπίδραση των δυο φορέων …

    *Ρεπορτάζ: Σουζάνα Καζάκα
    *Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη