Το ΥπΑΑΤ δημοσιοποίησε κατάλογο με τους ενήμερους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

Συνολικά αναγράφονται στο Μητρώο 429 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.
Οι Συνεταιρισμοί της Χαλκιδικής:

1.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 0207037 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
2.BIOLIVIA, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΛΥΝΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0207036 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
3.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0207002 ΣΙΘΩΝΙΑΣ
4.ΑΣΕΠΟΠ ΠΑΥΛΙΝ 0207011 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
5.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 0207014 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
6.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΩΝ 0207004 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Όπως επισημαίνεται από το ΥπΑΑΤ, οι αναρτημένοι στο Μητρώο Αγροτικοί Συνεταιρισμοί δεν χρήζουν βεβαίωσης ενημερότητας για πιστωτικά ιδρύματα, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών και άλλες υπηρεσίες.