Συζήτηση για την ελιά, το ελαιόλαδο και το μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων ενόψει της νέας ΚΑΠ έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η ελαιοπαραγωγή αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για το πως η ΚΑΠ μπορεί διαχρονικά να συμβάλλει στην ανάπτυξη της γεωργίας.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, είχε ως σκοπό να καταγράψει αναλυτικά τι έγινε στο παρελθόν αλλά και να παρουσιάσει τις επιλογές και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, για την ανάπτυξη και εξέλιξη της ελαιοπαραγωγής τα επόμενα χρόνια. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με εισηγήσεις τους ευρωβουλευτές, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθηγητές πανεπιστημίου και εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Αγροτικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Copa-Cogeca.

Όπως προδίδει ο τίτλος της εκδήλωσης «O ελαιοκομικός τομέας στην ΕΕ: οδηγώντας την καινοτομία και τη βιωσιμότητα», βασικό μέρος της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την «ευφυή γεωργία» και την «γεωργία ακριβείας» που αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για χρηματοδότηση στη νέα ΚΑΠ και θα διαδραματίσει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο μέλλον της γεωργικής παραγωγής.

Μάλιστα ο εκπρόσωπος της ελληνικής GAIA Επιχειρείν και μέλος του διοικητικού της συμβουλίου της κ. Χατζηπαππαδόπουλος, που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην COPA-COGECA παρουσίασε κατά την εισήγηση του μια καλή πρακτική ευφυούς ελαιοπαραγωγής από την Χαλκιδική.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Ηλίας Ιορδανίδης, όπου δήλωσε «η καινοτομία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα στην ελαιοπαραγωγή. Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν ότι ένας ελαιοπαραγωγός με τον σωστό προγραμματισμό μπορεί να μειώσει από περίπου 25% έως και 50% το κόστος παραγωγής του.

Αντιλαμβάνεστε ότι τα οφέλη και τα κέρδη για τον αγρότη μπορούν να είναι πολύ σημαντικά. Η ΕΕ θα επιδοτήσει τις δράσεις αυτές και στην Χαλκιδική πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε και να εκμεταλλευτούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που ενισχύει την παραγωγή μας».