Ανακοίνωση

Η καθαριότητα στη Δημοτική Κοινότητα της Κασσάνδρειας (Κασσάνδρεια – Σίβηρη – Ελάνη), είναι ευθύνη όλων μας.

Ο Δήμος Κασσάνδρας, για τον σκοπό αυτό έχει συντάξει και έχει ψηφίσει Κανονισμό καθαριότητας, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις καθαριότητας του Δήμου έναντι των πολιτών, αλλά και οι υποχρεώσεις των πολιτών έναντι των συνανθρώπων τους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να συλλέγει – μεταφέρει και απορρίπτει στον Χ.Υ.Τ.Α. μόνον τα οικιακά απορρίμματα. Βαρέα απορρίμματα (μπάζα-χώματα) ή ογκώδη (κλαδιά – έπιπλα – γκαζόν -στρώματα – κρεβάτια), οι δημότες τα συγκεντρώνουν σε δικό τους χώρο και ειδοποιούν τηλεφωνικά τον Δήμο για την αποκομιδή τους, ή προβαίνουν με ιδιωτικά μέσα, στην αποκομιδή τους. Στην περίπτωση αυτή πληρώνουν στο Δήμο ή σε ιδιώτη, το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Για την διευκόλυνση της αποκομιδής των απορριμμάτων και εφαρμογής στον Δήμο Κασσάνδρας της ανακύκλωσης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, έχει τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της Κασσάνδρειας της Σίβηρης και της Ελάνης πράσινους κάδους για τα οικιακά απορρίμματα, μπλε κάδους για τα ανακυκλώσιμα υλικά, (πλαστικά-χαρτί-αλουμίνιο) και μπλε καμπάνες για τα γυάλινα υλικά.

Αν και δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος για την αποκομιδή βαρέων και ογκωδών απορριμμάτων, τοποθέτησε σε διάφορα σημεία της Κασσάνδρειας της Σίβηρης και της Ελάνης, σκάφες για την απόρριψη βαρέων και ογκωδών απορριμμάτων.

Τα οικιακά απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες, καλά κλεισμένες και να τοποθετούνται με προσοχή μέσα στους κάδους.

Απαγορεύεται να απορρίπτονται μέσα στους κάδους ή έξω από αυτούς, βαρέα ή ογκώδη απορρίμματα.

Όταν οι κάδοι ή οι σκάφες είναι γεμάτα τότε ενημερώνουμε τηλεφωνικά τον Δήμο για την αποκομιδή τους, ενώ τα απορρίμματα τα κρατάμε στο σπίτι μέχρι να αδειάσει ο κάδος και δεν τα αφήνουμε έξω από τους κάδους. Οι χώροι όπου βρίσκονται οι κάδοι δεν είναι χώροι όπου ο καθένας μπορεί να αφήνει δίπλα κλαδιά, χόρτα, κρεβάτια, στρώματα, καναπέδες ή έπιπλα. Η εικόνα που δημιουργείται υποβαθμίζει το επίπεδό μας και δυσφημίζει τον τόπο μας σε επισκέπτες και τουρίστες.

Η απόρριψη σκουπιδιών έξω από τους κάδους, εκτός της άσχημης εικόνας που δημιουργεί μπορεί να γίνει και εστία μόλυνσης για μας και τα παιδιά μας. Η υγεία μας είναι πολύτιμο πράγμα και δεν πρέπει να την διακινδυνεύουμε για κανέναν λόγο.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των παραπάνω, από τους Δημότες ή τους Επισκέπτες, εφαρμόζεται ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Κασσάνδρας (Κεφάλαιο Ι, άρθρα 34, 35, 36, Παράρτημα Β, άρθρα 1,2 και Παράρτημα Γ) με επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, στους παραβάτες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γνωρίζοντας την ευαισθησία των δημοτών της, καθώς και των επισκεπτών στα θέματα καθαριότητας, ευελπιστεί ότι η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων αλλά και των ιδιωτικών, θα γίνει για όλους ο στόχος που θα τον πετύχουμε όλοι μαζί, το δυνατόν συντομότερα, για να ασχοληθούμε στη συνέχεια με άλλα θέματα της Δημοτικής μας κοινότητας, με σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητάς μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν, για θέματα καθαριότητας, από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κασσάνδρας τηλ. 2374351311.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

Για το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Κασσάνδρειας

Ο Πρόεδρος

Αλεξάνδρου Νικόλαος