Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει, δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για το Δημοτικό Αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και το Τουριστικό Περίπτερο Γερακινής, που βρίσκονται στο κοινοτικό άλσος Τ.Κ. Μεταμόρφωσης επιφάνειας 159 τ.μ. (σύμφωνα με την 190/91 άδεια οικοδομής) και στο οικόπεδο με αριθ. 04 του Γ20 οικοδομικού τετραγώνου συν. έκτασης 2.323,53 τ.μ. (αριθ. ιδιοκτησίας 030231) της Δ.Κ. Πολυγύρου, αντίστοιχα, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής στην Δημοπρασία για έκαστο ακίνητο όπως περιγράφονται ακολούθως.

Πληροφορίες:
Αναστασία Τράκα
Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής
Τηλ:23713-50743
Δείτε εδώ…
Τη διακήρυξη για το Δημοτικό Αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης…
Τη διακήρυξη για το Τουριστικό Περίπτερο Γερακινής…