Στον Δήμο Σιθωνίας ξεκίνησε η λειτουργία της Δομής Κέντρο Κοινότητας, μια δράση  ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Τα Κέντρα Κοινότητας Δήμων ,  υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες, οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές, που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται.
Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας, εστιάζονται…
α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
β) Συνεργασία με φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας .
γ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας:
– Πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
– Παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, από τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.
– Συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές και σε υπηρεσίες απασχόλησης που παρέχονται στα γεωγραφικά της περιοχής λειτουργίας του.
– Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη.
– Αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.
– Διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου με στόχο την ευαισθητοποίηση της Κοινότητας .
Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Σιθωνίας και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 7:00-15:00
Τηλ. Επικοινωνίας: 2375350132 & 2375350148