Μετά την υπογραφή της σχετικής έγκρισης, για να εκδοθεί προκήρυξη για θέσεις εργασίας, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξάνθο και τον αναπληρωτή υπουργό, Παύλο Πολάκη, η διαδικασία πρόσληψης συνολικά 768 ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για ορισμένο χρόνο, μπαίνει στην τελική ευθεία.
Στο Βόρειο Αιγαίο θα προκηρυχθούν 41 θέσεις και συγκεκριμένα 8 στη Χιο, 10 στη Σαμο , 9 στη Μυτιλήνη, και από 7 στη Λημνο και στην Ικαρία.
Οι θέσεις αναμένεται να κατανεμηθούν ως εξής:
528 στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Πρόκειται για νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων.
105 για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας
74 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από τη μετάθεση γιατρών που έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια σε άγονες περιοχές
61 επαναπροκηρύξεις για θέσεις που είχαν αποβεί άγονες.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 18/4/2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 7/5/2018 ώρα 23:59.
Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 10/4/2018.