Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει, δημοπρασία πλειοδοτική, δημόσια και προφορική για την εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού  Περιπτέρου  “Έξι Βρύσες”, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πολυγύρου, το οποίο αποτελείται από ισόγειο κατάστημα εμβαδού 300 τ.μ. περίπου και αύλειο χώρο εμβαδού 100 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής στην Δημοπρασία για έκαστο ακίνητο όπως περιγράφεται ακολούθως.

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού…
Η περίληψη της διακήρυξης…
Η διακήρυξη
Αναστασία Τράκα
Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής
Τηλ:2371350743