Στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας νέων “HU4N” που συντονίζει ο οργανισμός BUSINESS MENTALITY το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Halkidiki σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Προποντίδας πραγματοποίησε στους συμμετέχοντες ενημερωτική ομιλία για το ρόλο του Δικτύου των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct.
Ο επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Χαλκιδικής κ. Πάνας Απόστολος ανέφερε ποιους σκοπούς, και τι δράσεις αναπτύσσουν τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σε όλη την Ευρώπη, καθώς λειτουργεί ένα δίκτυο πληροφόρησης 450 περίπου κέντρων στα 28 κράτη μέλη, που έχει συστήσει και συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Από τη πλευρά του Δήμου Νέας Προποντίδας ο Αντιδήμαρχος κ. Τσοπάνάκης αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζει ο Δήμος για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος καθώς και σε ζητήματα τουρισμού και περιβάλλοντος .
Επίσης έγινε συζήτηση με τους συμμετέχοντες για την προστασία των υδάτων και των παραλιών καθώς αποτελούσε κεντρικό στόχο του προγράμματος.
Το πρόγραμμα φιλοξενεί 54 νέους από 9 Ευρωπαϊκές χώρες στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, με σκοπό να συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία εντοπίζουν και για τα οποία ενδιαφέρονται να βρουν λύσεις.
Μέσα από τη δράση τους, οι εθελοντές προσπάθησαν να προσεγγίσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας και τους τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται θερινά θέρετρα κοντά σε θάλασσα και λίμνες.
Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να περάσουν χρόνο μέσα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, να επικοινωνήσουν και να δράσουν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις ανθρώπων από διαφορετικές χώρες.

.
Λίγα λόγια για το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Χαλκιδικής
Το Europe Direct Χαλκιδικής με περιοχή ευθύνης τη Χαλκιδική άλλα και με πεδίο δράσεων σε όλη τη Κεντρική Μακεδονία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018 και παρέχει την πιο πρόσφατη ενημέρωση για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Το κέντρο μας ανήκει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης 450 περίπου κέντρων στα 28 κράτη μέλη, που έχει συστήσει και συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των οποίων τα 17 βρίσκονται στην Ελλάδα .
Φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι ο οργανισμός BUSINESS MENTALITY.
Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct επικεντρώνονται στα βασικά θέματα και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά.
Όπως σε άλλα κράτη μέλη, έτσι και στην Ελλάδα, τα κέντρα συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPIO) και άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ σε τοπικό και/ή περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, συνεργάζονται με άλλα δίκτυα πληροφόρησης και παροχής βοήθειας της ΕΕ.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
Δικτυακός τόπος του Europe Direct : http://europa.eu/europedirect/index_el.htm