Η Έδρα Ποντιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το  σεμινάριο-εισαγωγή στην προφορική ιστορία, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ) και το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, στο  νέο κτηρίο της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.
Με τη βοήθεια των ομιλητών-ιστορικών (Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Γ. Αντωνίου, Ελ. Ιωαννίδου, Μ. Καζαντζίδου) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες,ενημερώθηκαν  για την αξία των προφορικών μαρτυριών, τις τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας τους (συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήσεις, αποδελτιώσεις) και την αξιοποίησή τους, παράλληλα με τις γραπτές πηγές, στην έρευνα και ανάδειξη ιστορικών θεμάτων.

Στόχος ήταν η συγκρότηση εθελοντικής ερευνητικής ομάδας της Έδρας Ποντιακών Σπουδών για την εκπόνηση προγραμμάτων συγκέντρωσης προφορικών μαρτυριών (όπως λ.χ. για τον Ελληνισμό της πρώην ΕΣΣΔ στη Μ. Θάλασσα και την Κεντρική Ασία, καθώς και στον ελλαδικό χώρο μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ), και δημιουργία σχετικού αρχείου προφορικής ιστορίας.

Ο καθηγητής Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων,κ. Βασ. Γούναρης,  ανακοίνωσε επίσης  στους παρευρισκόμενους και  τους φοιτητές/τριες για την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας στο Τμήμα Ιστ-Αρχ ΑΠΘ, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Το  σεμινάριο-εισαγωγή στην προφορική ιστορία της Έδρας Ποντιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ είναι μια ελπιδοφόρα προσπάθεια με τη συνεργασία φορέων και την αθρόα προσέλευση και συμμετοχή φοιτητών/τριών.