Εκδήλωση των κατηχητικών συνάξεων… μια όμορφη γιορτή…