Με παρέλαση και κατάθεση στεφάνων από τις αρχές και τα παιδιά του Αγίου Νικολάου αποδόθηκαν τιμές για την Εθνική Επέτειο και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου…


φώτο…ευχαριστούμε τον κ. Αστεριο Μυλωνά