Αφυτος 25 Μαρτίου 2018…από τα παιδιά με τιμή στην πατρίδα και την Παναγία…

    Με παρέλαση και κατάθεση στεφάνων από τις αρχές και τα παιδιά της Αφύτου αποδόθηκαν τιμές για την Εθνική Επέτειο και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου…