Με παρέλαση και κατάθεση στεφάνων από τις αρχές και τα παιδιά της Μαραθούσας αποδόθηκαν τιμές για την Εθνική Επέτειο και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου…