Η Κατερίνα Ιγγλέζη μιλώντας στο Περιφερειακό Συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονίας για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Χώρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα εξής:
«Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει θετικές και σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες με άξονα την περιβαλλοντική προστασία στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
Συζητάμε σήμερα για τις μελλοντικές αναπτυξιακές πολιτικές έχοντας ήδη το 32% των δασικών χαρτών της χώρας κυρωμένους. Κάτι που δεν ήταν ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο. Χρειάστηκε ισχυρή πολιτική βούληση καθώς και ουσιαστική προσπάθεια από τις δασικές υπηρεσίες, κεντρικά και περιφερειακά.
Ακολούθησε ο νόμος για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, ενισχύοντας τις δομές των φορέων διαχείρισης και τη διακυβέρνηση του φυσικού περιβάλλοντος με δημοκρατικά και συμμετοχικά χαρακτηριστικά.
Με τη νομοθεσία για τις ενεργειακές κοινότητες ενισχύθηκε η ενεργειακή δημοκρατία και δίνεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες, στους τοπικούς φορείς, στις μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και στον ενεργειακό σχεδιασμό.
Αξίζει επίσης να αναφερθώ σε ένα θέμα που αναδείξαμε και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και νομοθετήθηκε μετέπειτα. Πρόκειται για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας που ήδη έχει αλλάξει τις καθημερινές συνήθειεςτων ανθρώπων μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Το επόμενο διάστημα, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που θέτουν οι πολιτικές για το κλίμα καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της δασοπονίας, θα πρέπει να αναμετρηθούμε με στρατηγικές επιλογές αλλά και κατευθύνσεις διαχείρισης των δασών της χώρας που πρέπει να αναπτυχθούν σε βάθος δεκαετιών. Η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, με ορίζοντα την επόμενη 30ετία, αφορά ένα κρίσιμο και στρατηγικής σημασίας πόρο για την χώρα.
Αναφερόμενη ειδικότερα στην Χαλκιδική, πρέπει να τονίσω ότι προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, αποτελεί η εξασφάλιση των υδατικών πόρων. Όμως το αναγκαίο και πολυαναμενόμενοφράγμα του Χαβρία, που θα εξασφαλίσει την υδροδότηση της περιοχής, υπονομεύεται από την εξόρυξη στις Σκουριές.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Χαλκιδικής είναι ασύμβατη με την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Οι παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής, ενδεικτικά στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στον τουρισμό καταστρέφονται με την επέκταση των μεταλλείων. Η εξόρυξη χρυσού- χαλκού στην Χαλκιδική θα σημάνει την περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή του τόπου.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας βασίζεται στην Δίκαιη Ανάπτυξη, με άξονες τη δημοκρατία και τη βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου κεντρικός της πυλώνας δεν μπορεί να είναι άλλος από την περιβαλλοντική προστασία.