Το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται και θα φέρει στη Βουλή μια νέα ρύθμιση που ακυρώνει τον φόρο εισοδήματος και τα τεκμήρια διαβίωσης για εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους και φορολογούμενους που έχουν περιστασιακή απασχόληση και πενιχρά εισοδήματα.

Κύριος στόχος της νέας ρύθμισης είναι οι φορολογούμενοι που έχουν ελάχιστα εισοδήματα, να μην πιάνονται στη «φάκα» των τεκμηρίων, όπως συμβαίνει σε πλειάδα περιπτώσεων, με το τωρινό καθεστώς. Με τη ρύθμιση που φέρνει το ΥΠΟΙΚ, η φορολόγηση τους θα γίνει με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή με αφορολόγητο όριο.

Αυτό σημαίνει πρακτικά το εξής, όπως αναφέρει το «Έθνος»: ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που το πραγματικό τους ετήσιο εισόδημα είναι έως 6.000 ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα έως 9.500 ευρώ θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή με αφορολόγητο όριο ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 9.545 ευρώ.

Λόγω της φορολόγησης με την κλίμακα των μισθωτών, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταχωρίσει στη φορολογική του δήλωση αποδείξεις από αγορές μέσω πλαστικού χρήματος που αντιστοιχούν σε ένα κατ’ ελάχιστο ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση θα φορολογηθεί για την αξία των αποδείξεων ή δαπανών με πλαστικό χρήμα που του λείπουν με συντελεστή 22%.