• ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ»
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και το ΚΕ.ΣΥ.Π. Πολυγύρου, σε συνεργασία με την Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση «Η εφαρμογή της Μαθητείας από τον επαγγελματία» στα πλαίσια της υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους ΕΠΑ.Λ. – Τάξης Μαθητείας, την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.
Επιμέρους στόχοι εκδηλώσεων προώθησης του θεσμού είναι : (α) η προώθηση των αναβαθμισμένων δεξιοτήτων των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους Μαθητείας ( Πιστοποίηση επιπέδου 5) – Σύνδεση με την αγορά εργασίας, (β) η εξοικείωση επιχειρηματικού κόσμου με το θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους ΕΠΑ.Λ. και τα οφέλη της εφαρμογής του, (γ) η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων επαγγελματιών και φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο θεσμό, σε επίπεδο Νομού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia ή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας: http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/mathiteia
Το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 αναμένεται να προστεθούν και άλλες ειδικότητες και ο θεσμός να επεκταθεί σε περισσότερα ΕΠΑΛ. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Χαλκιδικής απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εργοδότες να δηλώσουν την πρόθεση τους να συμμετέχουν, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/At40mo3bNvpfMmuz2 που θα βρουν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης: http://dide.chal.sch.gr
• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε) καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 990.000 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).
Για όλες τις υποδράσεις δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι: (α) ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, (β) Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 19/03/2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 31/05/2018
Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας
των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων
στήριξης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anetxa.gr/ ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr.
• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΑΤΩΝ
Στο πλαίσιο των δράσεων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και εν γένει αντιμετώπιση φαινομένων απάτης, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση κατά τα τελευταία- έτη ένεκα των εν γένει δεινών οικονομικών συγκυριών-, η υπηρεσία μας προβαίνει κατά καιρούς σε ενημέρωση φορέων και ομάδων πληθυσμού σχετικά με την μεθοδολογία που μετέρχονται επίδοξοι δράστες με σκοπό την εξαπάτηση των θυμάτων τους και απόσπαση χρηματικών ποσών . Τα περιστατικά που απασχόλησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, που καταδεικνύουν την ευρηματικότητα των δραστών που αναπτύσσουν τη δράση τους στη συγκεκριμένη κατηγορία αδικημάτων (προσφιλείς μέθοδοι) , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
1. Ημεδαποί εμφανιζόμενοι ως υποψήφιοι αγοραστές οχημάτων που έχουν αναρτηθεί σε ιστοσελίδες αγοράς και πώλησης αυτοκινήτων – μοτοσικλετών προσπαθούν να τα αφαιρέσουν με το πρόσχημα του test drive, μη καταβάλλοντας το ποσό που αντιστοιχεί κλπ. Επίσης με πληροφορίες που αποσπούν μέσα από τους ίδιους διαδικτυακούς χώρους και μετά από συνεννόηση με τα θύματα αποστέλλουν μέσω e mail ή fax , πλαστά εμβάσματα μεταφοράς χρημάτων και ζητούν την παραλαβή των οχημάτων ή την αποστολή της αστυνομικής ταυτότητας του θύματος για να προβούν δήθεν στην μεταβίβαση του οχήματος. Έτσι ακόμα και αν η απάτη τελικώς δεν υλοποιηθεί με την αφαίρεση του οχήματος, οι δράστες με τα στοιχεία ταυτότητας του θύματος στην κατοχή τους παρουσιάζονται σε έτερα θύματα ως αγοραστές εμπορευμάτων ή αυτοκινήτων και τελικώς «ενοχοποιείται» ενώπιον των νέων/τρίτων θυμάτων ως δήθεν «δράστης» το αρχικό υποψήφιο θύμα.
2. Άγνωστο άτομο κάλεσε τηλεφωνικά ιδιοκτήτη καταστήματος σούπερ μάρκετ και πιστοποιούμενος τον υπάλληλο της εταιρείας, η οποία έχει εφοδιάσει με μηχάνημα P.O.S.κινητής τηλεφωνίας την εν λόγω επιχείρηση, του γνωστοποίησε ότι (δήθεν ) θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί αναβάθμιση στο μηχάνημα P.O.S. και με τον τρόπο αυτό κατάφερε να του αποσπάσει τους κωδικούς εξαργύρωσης από δέκα (10) κάρτες κινητής τηλεφωνίας συνολικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ.
3. Ημεδαπός εμφανίστηκε σε παθούσα, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, ως αγοραστής μεγάλης ποσότητας ελαιολάδου και αφού έπεισε αυτήν για την πραγματοποίηση αγοραπωλησίας (σ.σ. ο υιός της παθούσας είναι αγροτικός παραγωγός ελαιολάδου το οποίο γνώριζε ο δράστης), ο τελευταίος αιτήθηκε την πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος μέσω της τράπεζας ATTICA και εν συνεχεία την αποστολή του εμπορεύματος μέσω μεταφορικής εταιρείας. Προς επίρρωση του λόγου, ο δράστης απέστειλε στην παθούσα φωτογραφία πράξης μεταφοράς εμβάσματος στην προαναφερόμενη τράπεζα ως απόδειξη πληρωμής, γεγονός το οποίο η παθούσα διαπίστωσε ότι είναι ψευδές μετά από επικοινωνία με την ανωτέρω τράπεζα. Με τον ίδιο τρόπο , ήτοι απόδειξη πλαστού εμβάσματος μεταφοράς χρημάτων , οι δράστες κατάφεραν και απέσπασαν εμπορεύματα μεγάλης αξίας από εμπόρους, επειδή οι τελευταίοι δεν επαλήθευσαν μέσω τραπέζης τη μεταφορά των χρημάτων στον λογαριασμό τους.
4. Οι δράστες εμφανίζονται ως μεταφορείς προϊόντων , ακόμα και συστήνοντας μεταφορικές εταιρείες με φερόμενους νόμιμους εκπροσώπους «αχυράνθρωπους», οι οποίοι δεν γνωρίζουν για τις προθέσεις τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε χονδρέμπορους και παραλάμβαναν εμπορευματοκιβώτια έμφορτα με τρόφιμα, ποτά, τμήματα οχημάτων, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα εμπορεύσιμα προϊόντα υποσχόμενοι την μεταφορά και παράδοση σε πελάτες τους. Αντί να εκτελέσουν τις συμφωνηθείσες μεταφορές οι δράστες ιδιοποιούνταν τα εμπορεύματα. Επιτονίζεται ότι, η συγκεκριμένη μεθοδολογία απασχολεί τις διωκτικές αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
5. Τεχνική Phishing (αγγλ. Fishing = ψάρεμα). Το Phising είναι μια μορφή εξαπάτησης, που χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες να αποκτηθούν με απάτη ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικοί πρόσβασης, αριθμοί πιστωτικών καρτών, στοιχεία λογαριασμών ή άλλα προσωπικά στοιχεία. Αυτό γίνεται με το να παρουσιάζεται κάποιος ως αξιόπιστο πρόσωπο ή επιχείρηση μέσα από κάποιο φαινομενικά επίσημο άμεσο μήνυμα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα , λίαν προσφάτως στην περιοχή δικαιοδοσίας μας, δράστες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλαν στην εταιρεία παθόντα και το οποίο μετέφερε μέσω «link» το χρήστη σε διαδικτυακό περιβάλλον που προσομοίαζε με αυτό γνωστής τράπεζας, εξαπάτησαν υπάλληλο λογιστηρίου επιχείρησης με τη μέθοδο phishing , ήτοι εισήγαγε τους κωδικούς χρήστη στο περιβάλλον – κλώνο της τραπεζικής ιστοσελίδας, με αποτέλεσμα αφού οι δράστες αποσπάσουν τους κωδικούς web – banking , να αφαιρέσουν από τραπεζικό λογαριασμό παθόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ με πληρωμή σε άτομο του εξωτερικού.
• ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ESM Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 6,7 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
Εγκρίθηκε από το συμβούλιο του ESM η εκταμίευση των 6,7 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 5,7 δισ. ευρώ θα διατεθούν σύντομα, ενώ το υπόλοιπο ποσό συνδέεται με την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου και είναι διαθέσιμο έως 15 Ιουνίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε (μέσω τηλεδιάσκεψης) το πακέτο δόσεων ύψους 6,7 δισ. που συνδέεται με την 3η αξιολόγηση. Από τα 6,7 δισ. ευρώ τα 5,7 δισ. ευρώ καταβάλλονται άμεσα όπως ανακοινώθηκε συνδεδεμένα με αυστηρούς όρους, ενώ το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ συνδέεται και αυτό με ρήτρες και θα είναι διαθέσιμο από την 1η Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου. Στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη υπεγράφη και η ένταξη του “υπερταμείου” στη δανειακή σύμβαση του 2015 και ενεργοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις για την συμμετοχή των εσόδων του στην μείωση του ελληνικού χρέους τα χρόνια που θα έρθουν.
• ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ EWG: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Tην πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων, που έχει ζητήσει και περισσότερη σαφήνεια στο χρέος έχει θέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως προϋπόθεση για συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του EuroWorkingGroup, Χάνς Φάιλμπριφ, ο οποίος και έκανε λόγο για ενισχυμένη εποπτεία μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο. Ο πρόεδρος του EuroWorkingGroup σχολίασε πως αν χορηγηθεί στην Ελλάδα ελάφρυνση χρέους ή υπό όρους ελάφρυνση χρέους «είναι λογικό οι δανειστές να επιδιώξουν να παρακολουθούν πως προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν πισωγυρίσματα και να σιγουρευτούν ότι υλοποιούνται οι πολιτικές που έχουν ήδη αποφασιστεί». Αυτό πρακτικά σημαίνει, όπως εξήγησε ότι θα χρειαστεί «κάτι μεταξύ μιας κανονικής εποπτείας και ενός πραγματικού προληπτικού προγράμματος». Τόνισε δε πως «τα πρώτα χρόνια αμέσως μετά το πρόγραμμα είναι τα πιο καθοριστικά, οπότε θα έχουμε ενισχυμένη εποπτεία από τους δανειστές για να βοηθηθεί η Ελλάδα να παραμείνει στον σωστό δρόμο». Σχετικά με τα μέτρα ελάφρυνσης ο κ. Φάιλμπριφ είπε ότι το πιο σημαντικό είναι η «επέκταση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων του EFSF» και συμπλήρωσε πως «όταν η κατάσταση της οικονομίας δεν είναι καλή, τότε η επέκταση θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη». Υπενθύμισε ότι στα ενδεχόμενα, που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η πιθανότητα να εξαγοραστούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) τα δάνεια του ΔΝΤ.
• ΔΝΤ: ΈΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ πρότεινε τη δημιουργία ενός «ταμείου για δύσκολους καιρούς» για την ευρωζώνη προκειμένου να λειτουργεί ως “μαξιλάρι” για τα κράτη-μέλη της νομισματικής ένωσης σε μελλοντικές οικονομικές δυσκολίες,σε ομιλία της στο Βερολίνο. Ένα τέτοιο δημοσιονομικό εργαλείο θα καθησύχαζε τους επενδυτές, δήλωσε η Λαγκάρντ. Σύμφωνα με την πρόταση της Λαγκάρντ για ένα τέτοιο ταμείο, οι χώρες της ευρωζώνης θα συνεισφέρουν κάθε χρόνο για να δημιουργηθούν περιουσιακά στοιχεία σε καλές εποχές. Στη συνέχεια, θα λαμβάνουν χρήματα κατά τη διάρκεια ύφεσης.
• ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,751 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ Α’ 2ΜΗΝΟ 2018
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,751 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018, έναντι στόχου 1,307 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την εξέλιξη του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο του έτους τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,542 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ.
• ΤτΕ: ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Την οριακή αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, τη μείωση των καταθέσεων από τις επιχειρήσεις και τη διατήρηση της αρνητικής ροής δανείων στην Ελλάδα και το Φεβρουάριο καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία το Φεβρουάριο του 2018, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -1,8% από -1,6%, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 1,2 δισ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,2 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 7,7% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 528 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.491 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2018.
• ΘΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΠΙ
Καταλυτική για τη δημιουργία ενός νέου φορέα διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού για ανάκληση της άδειας της ΑΕΠΙ. H άδεια έχει τυπικά ανακληθεί και το μόνο που απομένει είναι να έρθει τις επόμενες μέρες στη Βουλή τροπολογία στην οποία θα προβλέπεται η δημιουργία νέας υπηρεσίας εντός του ΟΠΙ, με αυτοτελή νομική υπόσταση, για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό κενό. Είχε προηγηθεί συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με εκπροσώπους των δημιουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση της υπουργού Λυδίας Κονιόρδου. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα σωματεία δημιουργών (ΑΣΜΑ 450, Υπέρβαση, ΜΕΤΡΟΝ, ΣΩΜΣΕ), η Ένωση Εκδοτών Μουσικής και το Σωματείο των εργαζομένων της ΑΕΠΙ. Σύμφωνα με το υπουργείο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για το σχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας που εκπονήθηκε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κενό που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας της ΑΕΠΙ για την έκτακτη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επτά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά μελών της οικογένειας Ξανθόπουλου, η οποία βρισκόταν στη διοίκηση της εταιρείας. Τα επτά κακουργήματα είναι: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση από κοινού από εντολοδόχο, απάτη από κοινού κατ’ επάγγελμα, απιστία από κοινού, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα, ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και φοροδιαφυγή διά της ανακριβούς απόδοσης φόρου εισοδήματος.
• «ΛΟΥΚΕΤΑ» ΦΕΡΝΕΙ Η ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ
Με μειωμένη παραγωγή κατά 80% κλείνει το πρώτο τρίμηνο του 2018 για τις εγχώριες βιομηχανίες λεπτής πλαστικής σακούλας μιας χρήσης, ως αποτέλεσμα της επιβολής από την 1η Ιανουαρίου 2018 περιβαλλοντικού τέλους στο προϊόν αυτό μεταφοράς. Η δραματική, μάλιστα, συρρίκνωση της παραγωγής οδηγεί, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, σε τρία «λουκέτα», στη διακοπή το επόμενο διάστημα της λειτουργίας τριών μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή πλαστικής σακούλας. Οι βιομηχανίες που εξακολουθούν να παράγουν σακούλες, πλέον το πράττουν μόνο όταν υπάρχει δεδομένη ημερομηνία παράδοσης των παραγγελιών. Οι παραγγελίες για πιο χοντρές πλαστικές σακούλες, 50 έως 70 μικρών, για τις οποίες δεν αποδίδεται περιβαλλοντικό τέλος, αλλά επιβαρύνονται με χρέωση την οποία αποφασίζει ελεύθερα η εμπορική επιχείρηση, δεν είναι αρκετές για να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τη δραματική μείωση της παραγωγής της λεπτής πλαστικής σακούλας. Σύμφωνα με τους παράγοντες της βιομηχανίας πλαστικών, αυξητική τάση για παραγγελίες αυτού του τύπου σακούλας παρατηρείται μόνο από μεσαίου μεγέθους αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι μεγαλύτερες αλυσίδες επωφελούνται περισσότερο από την πώληση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών, οι οποίες κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά. Το κόστος εισαγωγής των τσαντών αυτών (προέλευσης κυρίως Βιετνάμ, Μαλαισίας και Τουρκίας) είναι πολύ χαμηλότερο από το να παραγγέλνουν από την εγχώρια βιομηχανία χοντρές πλαστικές σακούλες, πάχους άνω των 50 μικρών. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι δεν έχουν γίνει παραγγελίες από τα σούπερ μάρκετ προς τις εγχώριες βιομηχανίες για βιοδιασπώμενες σακούλες, που θεωρούνται επίσης μια φιλικότερη προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση.
• ΤτΕ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
Αύξηση κατά 16% παρουσίασε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2018, ενώ μείωση κατά 3% εμφάνισαν τα έσοδα από τον τουρισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Τον Ιανουάριο επισκέφθηκαν τη χώρα μας 604.000 τουρίστες. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε φέτος τον Ιανουάριο στα 14 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. ευρώ πέρυσι. Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις, διαμορφώθηκαν στα 153 εκατ. ευρώ, έναντι 158 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017, ενώ μείωση κατά 3,6% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιανουάριος 2018: 139 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2017: 144 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 16,3%.
• ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αύξηση των παραπόνων και έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και τις υπηρεσίες του διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ετήσια έκθεσή του για το 2017. Η έκθεση της ανεξάρτητης αρχής εστιάζει στο ζήτημα του κράτους δικαίου και στη νομιμότητα της διοικητικής δράσης στην Ελλάδα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η σοβαρή αδυναμία διαχείρισης των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης και των συνακόλουθων αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών έχουν εντείνει το πλήθος των παραπόνων έναντι του κρατικού μηχανισμού, αντανακλώντας ταυτόχρονα και την επιδεινούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικό, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, είναι η φετινή αύξηση κατά 30% των αναφορών των πολιτών στην Αρχή, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος αλλά και το εύρος της διαμεσολάβησης της Ανεξάρτητης Αρχής. Η κακή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης οφείλεται, σύμφωνα με την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη σε έξι παράγοντες: (α) μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,, (β) παρερμηνεία του νόμου, (γ) επιλεκτική ή και προβληματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, (δ) πολυνομία με ασάφειες και κακή νομοθέτηση, (ε) νομοθέτηση πέραν των ορίων εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και (στ) ύπαρξη διοικητικών δυσλειτουργιών στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι πηγές των προβλημάτων και της κακοδιοίκησης εντοπίζονται για μια ακόμη χρονιά σε εκείνους τους τομείς όπου τα τελευταία χρόνια επήλθαν ραγδαίες αλλαγές στη νομοθεσία, αλλά και σε τομείς όπου παρατηρείται αδυναμία ανταπόκρισης των υπηρεσιών εξαιτίας της πάγιας πλέον υποστελέχωσης, των προβληματικών διαδικασιών και, αναμφισβήτητα, των περικοπών χρηματοοικονομικών πόρων. Τις περισσότερες αναφορές από το 2010-2017 συγκεντρώνουν οι τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής πρόνοιας, της φορολογίας, των μεταφορών καθώς και της χωροθέτησης, αδειοδότησης και παρακολούθησης λειτουργίας έργων. Επιπλέον, ξεχωριστή αναφορά έχουν κάποιες ειδικές θεματικές ενότητες, όπως η επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές προς το Δημόσιο, η κοινωνική ασφάλιση και παροχές, η μετανάστευση και το πολιτικό άσυλο, η διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων κ.α. Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, το 76% των βάσιμων αναφορών επιλύθηκε θετικά για τους αναφερόμενους πολίτες, ενώ σχετικά χαμηλότερη από άλλες χρονιές εμφανίζεται και η μη ανταπόκριση της Διοίκησης, η οποία ανέρχεται στο 4%.
• ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
Στις 14:00 της Παρασκευής 23 Μαρτίου, ενεργοποιήθηκε εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 25/3 και αφού οριστικοποιήθηκαν 12.338 αιτήσεις, εξαντλήθηκαν τα 120,7 εκατ. ευρώ που μέχρι τότε διέθετε το Ταμείο Άμεσης Ενίσχυσης. Στη συνέχεια πρωτοκολλήθηκαν περίπου 3.500 επιλαχούσες αιτήσεις ενώ περί των 8.000 χρηστών έχουν ξεκινήσει αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Με τον διπλασιασμό των πόρων του προγράμματος, που ανακοινώθηκε, θα καλυφθούν οι αιτήσεις όλων αυτών των επιλαχόντων. Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αφορά, προφανώς, τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, για τις οποίες γίνονταν δεκτές αιτήσεις υπαγωγής αυτή την εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 26 Μαρτίου, στις 8:00 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
• ΑΚΙΝΗΤΑ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΦΙΑ, ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ
Τα πάνω – κάτω στην κτηματαγορά πρόκειται να φέρει το σχέδιο της κυβέρνησης να αφαιρέσει από τον χάρτη των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τιμές των 550, 600 ακόμη και 700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα φτηνά ακίνητα θα γίνουν ακριβότερα για την εφορία, οι φόροι που συνοδεύουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων – αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές – θα τραβήξουν την ανηφόρα ενώ πολλοί ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν φουσκωμένο ΕΝΦΙΑ. Οι προτάσεις των εκτιμητών έδειξαν αυξήσεις στο 60% των περιοχών της χώρας ή σε 6.070 ζώνες, μειώσεις μόνο για το 23% ή σε 2.030 ζώνες ενώ στο υπόλοιπο 17% των περιοχών οι ειδικοί προτείνουν να παραμείνουν αμετάβλητες στα σημερινά επίπεδα. Πάνω από τις μισές περιοχές της Στερεάς Ελλάδος μεταξύ των οποίων η Αττική, τα νησιά του Ιονίου, το Βόρειο Αιγαίο και οι περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, θα δουν αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες. Οι ανατροπές στις αντικειμενικές θα προκαλέσουν ντόμινο αυξήσεων σε τουλάχιστον 20 φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα. Η αύξηση των αντικειμενικών τιμών θα φέρει αυξήσεις στους φόρους μεταβίβασης, στις γονικές παροχές, τις δωρεές, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, τα τεκμήρια για τις κατοικίες.
• Πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: Εγκύκλιοι για αναδρομική διαγραφή και μη αναδρομική καταβολή εισφορών για το διάστημα από 1/7/2011 έως 31/12/2014
Δύο εγκυκλίους που επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος. Η πρώτη εγκύκλιος διευκρινίζει ότι μετά την κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης με το Ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ δεν υποχρεούνται στην αναδρομική καταβολή εισφορών για το διάστημα από 1/7/2011 έως 31/12/2014. Με τον μνημονιακό νόμο 3986/2011 , για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι) προβλέφθηκε πρόσθετη εισφορά ύψους 2%, και για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι) προβλέφθηκε η υποχρεωτική τους μετάταξη ανά 3ετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Η δεύτερη εγκύκλιος ( διευκρινίζει ότι η αναδρομική διαγραφή των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ ανατρέχει στην ημερομηνία διαγραφής τους από το ΤΕΕ ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στη Νομαρχία.
• ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με αφορμή την επικείμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, υπενθυμίζουμε ότι:
• Με την ΠΟΛ. 1033/2018 τροποποιείται η ΠΟΛ. 1022/2014 και ορίζεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.
• Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.4174/2013, εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη αυτή, η ημερομηνία λήξης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2017 είναι η 2 Απριλίου 2018. Με την άποψη αυτή συμφώνησαν και στελέχη του Υπουργείου.
• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).
Ο κανονισμός 2016/679 (Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – General Data Protection Regulation, GDPR ) πραγματεύεται την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. Ο κανονισμός εκδόθηκε στις 27/4/2016 και θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών στις 25/5/2018. Ο κανονισμός αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της ΕΕ ή νομίμως κατοικούντων στην ΕΕ. Ισχύει δε αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. Οι φορείς και οι επιχειρήσεις για την εν λόγω υποχρέωση τους θα πρέπει να ενημερωθούν σε πολύ σύντομο χρόνο. O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, φέρνει από την 25/5/2018, μια σειρά αλλαγών, που στόχο έχουν να επιτύχουν την ελεύθερη και προστατευμένη ροή των προσωπικών δεδομένων, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τη δημιουργία κουλτούρας για τα προσωπικά δεδομένα, την οργάνωση και τυποποίηση των διαδικασιών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Ειδικότερα, ο με αριθμ. 679/2016 Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ψηφίστηκε το 2016. Ημερομηνία άμεσης και καθολικής εφαρμογής του για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ορίστηκε η 25/05/2018, με στόχο, τη διασφάλιση ενός συνεκτικού επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων, σε ολόκληρη την Ένωση και προς αποφυγή αποκλίσεων, που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , στην εσωτερική αγορά, κατοχυρώνοντας έτσι, την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια για τους οικονομικούς παράγοντες. Η εφαρμογή του Κανονισμού από τον Μάιο του 2018, σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τον Κανονισμό, και με υποχρεωτικό χαρακτήρα, ιδίως για τους φορείς του Δημοσίου, επιβάλλει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες, προς επίτευξη της κανονιστικής συμμόρφωσης, της βελτίωσης και καλύτερης απόδοσης των διαδικασιών, αλλά και της προστασίας, από αστικές και διοικητικές κυρώσεις. Πληροφορίες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr , ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.dpa.gr .
• ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr.
• ΝΕΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπηρεσίες με σύγχρονες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που τις παρέχει δωρεάν σε όλα τα μέλη του, για την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων. Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες: 1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά. Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (e-booking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη. 2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr . 3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν. 4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά. Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε απλά την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpv67i80cLDycq21aBSzV3aTMefjOvf3C_RoUbXzVxt2XNkQ/viewform.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τηλ.: 2371024200 – 24300, e-mail: info@epichal.gr .
• ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ!
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής καινοτομεί και προβάλει όλες τις Τουριστικές Επιχειρήσεις του Νομού στη νέα Τουριστική Πύλη Χαλκιδικής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη του συνολικού Τουριστικού Προϊόντος του Νομού Χαλκιδικής και τη διεύρυνση της Τουριστικής Σεζόν.
Προβάλλουμε συνολικά όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό στον Νομό μας: Καταλύματα, Ξενοδοχεία, Αγροτουριστικά, Επιχειρήσεις Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες, Clubs. Επιχειρήσεις Ενοικίασης αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, Τουριστικά Πρακτορεία –Γραφεία και Επιχειρήσεις με Δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, πεζοπορία, ιππασία, καταδύσεις κά.. Προβάλλονται επίσης και οι Επιχειρήσεις με Τοπικά ή Παραδοσιακά προϊόντα.
Ο επισκέπτης μέσα από την Τουριστική Πύλη της Χαλκιδικής θα γνωρίσει τις ομορφιές του νομού, τις παραλίες, τα αξιοθέατα, τα μνημεία και μουσεία και μαθαίνει για τις εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο.
Επισκεφτείτε τη νέα Τουριστική Πύλη της Χαλκιδικής και μέσα από το Portal Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κάνοντας click στο Filoxeno-Η Ελληνική Τουριστική Πύλη.
• ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΕΕ) ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Δύο νέες πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων. Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/) και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/). Με την πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.