Μια όμορφη επίσκεψη δέχθηκε ο Π.Σ ΣΑΡΤΗΣ “Η ΑΦΗΣΙΑ” στο μουσείο του, από το Νηπιαγωγείο της Σάρτης.
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν απολαύσαν την όμορφη ημέρα ήρθαν σε επαφή με τις ρίζες τους.
Να τονίσουμε ότι το μουσείο φιλοξενείται στο παλιό σχολείο και έχει ένα υπέροχο αύλειο χώρο.