Χατζόλα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολύγυρου αποφάσισε ομόφωνα την σύσταση της επιτροπής κοστολόγησης και αγοράς του τριώροφου διατηρητέου από το 2005 αρχοντικού του Χατζόλα, με έτος κατασκευής το 1800.
Το επόμενο βήμα είναι να ενταχθεί σε πρόγραμμα αναπαλαίωσης και συντήρησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Πολιτιστικό Κέντρο και Λαογραφικό Μουσείο.
Ο Σύλλογος Τεχνών Γαλάτιστας είναι αισιόδοξος για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, γιατί το θέμα το έχει αναλάβει προσωπικά ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αστέριος Ζωγράφος.