«Απαλλαγή παγίου στα κοινωνικά και ειδικά οικιακά τιμολόγια, ειδική μέριμνα για τους επαγγελματίες, αλλά και καταγραφή και οικονομική κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων και δήμων για σχέδια ασφάλειας νερού αποφάσισε, στη σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., μετά την πολυήμερη ταλαιπωρία επαγγελματιών, καταναλωτών κι ευαίσθητων δομών από τη μεγάλη βλάβη στον αγωγό της Αραβησσού»¨αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΥΑΘ.
Παράλληλα, αποφασίστηκε να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της βλάβης, ενώ εντός της εταιρείας θα εξεταστούν αστοχίες του επιχειρησιακού σχεδίου που ακολουθήθηκε.
Τα τιμολόγια ειδικών (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι κ.ά.) και ευπαθών ομάδων, που θα πάρουν απαλλαγή παγίου στον επόμενο λογαριασμό, αφορούν σε 23.000 περίπου υδρόμετρα σύμφωνα με την εταιρεία . Ειδικά για τους επαγγελματίες που υπέστησαν ζημιές τις ημέρες αυτές, θα ακολουθήσει σειρά επαφών με τα αρμόδια επιμελητήρια, ώστε να αποφασιστούν συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης. Επαφές θα ακολουθήσουν και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τους δήμους για την καταγραφή -σε πρώτη φάση- των υποδομών που λείπουν για την επάρκεια νερού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
«Σημειωτέον ότι, κατά τη διάρκεια της βλάβης, στο επιχειρησιακό σχέδιο που ακολουθήθηκε λήφθηκε μέριμνα, ώστε να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων στη ΒΙΠΕ-Θ, ενώ σε όσα νοσοκομεία δεν είχαν μεριμνήσει για την πληρότητα των δεξαμενών τους έγινε ειδική διαχείριση, ώστε να μη διακόψουν βασικές λειτουργίες τους» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΕΥΑΘ.