Ανοίγουν μέσω ΑΣΕΠ 4.500 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών υπαλλήλων στο Δημόσιο, οι οποίες θα διενεργηθούν μέσω 12 διαγωνισμών. σχεδόν 1.800 οι μόνιμες θέσεις.
Οι διαγωνισμοί θα ξεκινήσουν να τρέχουν μέσα στις επόμενες ημέρες και αφορούν προσωπικό όλων των κατηγοριών.

Με την προκήρυξη 4Κ/2018 το ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 91 άτομα στην ΕΥΔΑ, 2 στο ΤΕΕ, 4 στη Διώρυγα Κορίνθου,, 1 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 2 στον Ο.Λ. Ηρακλείου, 1 στο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, 2 στον Οίκο Ναύτου.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης από τις 588 θέσεις οι 576 αφορούν σε υπαλλήλους Δ.Ε. Για θέσεις φυλάκων, ενώ θα προσληφθούν και ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.α.

Στα μουσεία όλες οι θέσεις αφορούν σε αρχαιοφύλακες με απολυτήριο λυκείου.

Στον ΔΕΔΔΗΕ οι θέσεις αφορούν σε ΠΕ Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Διοικητικού Οικονομικου, Προγραμματιστές – ΤΕ Ηλεκτρολόγους μηχανικούς και ηλεκτρονικούς μηχανικούς – ΔΕ ηλεκτρονικούς δικτύων και σταθμών, ΔΕΝ χειριστές μηχανημάτων και τεχνικών έργων.

Οι 200 θέσεις στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αφορούν σε ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΤΕ Μηχανογράφισης κ.α.

Στις ταχυμεταφορές θα προσληφθούν 20 πτυχιούχοι ΑΕΙ και 80 ΔΕ διανομείς.

Οι προσλήψεις εποχικών:

Φορέας Θέσεις
ΔΕΗ 1.200
Δήμοι 600
Περιφέρειες 700

Οι προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων

Φορέας Θέσεις
Διάφοροι φορείς διαγωνισμός 4Κ/2018 103
Υπ. Δικαιοσύνης 588
Μουσεία 200
ΕΛΤΑ 510
ΔΕΔΔΗΕ 158
Ταχυμεταφορές 100
ΕΚΑΒ 40
Ανοιχτό Παν/μιο 200
Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής 50