Το Επιμελητήριο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS +, ως εταίρος στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices -Strategic Partnerships) και τίτλος του έργου είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) μήνες. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018, ενώ η επίσημη γλώσσα του είναι η Αγγλική.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν έντεκα (11) φορείς από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες [Ιταλία (5 φορείς), Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα].
Σκοπός του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των σπουδαστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην εύρεση κατάλληλης για αυτούς θέσης για πρακτική εξάσκηση (μαθητεία) σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων να προσελκύσουν αποφοίτους από το εξωτερικό σε προσφερόμενες από αυτούς θέσεις μαθητείας (international work based learning – WBL).
Η διοργάνωση της ημερίδας, που είναι η δεύτερη κατά σειρά από τις τρεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής- η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017-, εντάσσεται στις προγραμματισμένες δράσεις του, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του προγράμματος.
Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου, οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος και μέσω της οποίας θα γίνεται η αναζήτηση για τοποθέτηση σε θέσεις μαθητείας στο εξωτερικό.
Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον υπεύθυνο των προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κο Μήντο Δημήτριο, καθώς και από τον εξωτερικό συνεργάτη του – εξειδικευμένο σύμβουλο σε ευρωπαϊκά προγράμματα – Δρ Ταμβακίδη Στέλιο.

Στην ημερίδα, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής & Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κος Τάσιος Γρηγόρης, η δ/ντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ) κα Σαββίδου Όλγα, εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιχειρηματίες και άλλοι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, ενώ το επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο Α’ Αντιπρόεδρος του, κος Χούτας Στυλιανός ο οποίος και απεύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκομένους .